29.09.2010 12:00 Age: 10 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Forklaringsproblemet

"Gud har et forklaringsproblem!" Denne sætning mødte jeg nogle gange i forbindelse med fire unges tragiske druknedød i Norge for nogle år siden. Og hver gang har jeg tænkt: "Hvor er det sandt!" Når nu Gud påstår at være kærlig og almægtig, hvordan i al verden kan han så tillade den slags? Han skylder os en forklaring – og den har bare at være god, for jeg fatter ham overhovedet ikke!

Denne måde at se og føle tingene på er klart bibelsk. Job gjorde det samme: han skældte Gud ud og ville simpelthen slæbe Gud i retten. Anklagen lød på uretfærdig ødelæggelse af et uskyldigt menneskes liv! Og lad os aldrig, aldrig prøve at lukke munden eller hjertet på et menneske, der har brug for at skælde Gud ud! Gud kan sagtens selv forsvare sig!

Job fandt fred og tro og tillid og trøst ved at begynde med at skælde Gud ud. Lad os bede om at samme må ske for dem, der nu har behov for at skælde Gud ud.

Vi skylder Gud at lytte!

"Gud har et forklaringsproblem". Det kan også forstås sådan: "Gud har et problem med at forklare det for os. Ikke fordi han ikke har et godt svar, men fordi vi ikke kan eller vil forstå det."

Det har været en grundskade i os mennesker lige siden Adam og Eva: vi har så hamrende svært ved at forstå Gud. Ikke fordi Gud er utydelig i sin kommunikation. Men fordi vi hverken kan eller vil høre hans svar. Og overfor den slags tilhørere har Gud jo virkelig et forklaringsproblem!

Hvad nu hvis Gud stilfærdigt prøver at spørge os: "Når jeg nu får skylden for det onde, der sker - så er det vel også rimeligt, at du også giver mig tak for alt det gode, der sker? Når nu verden er en kampplads mellem det gode, jeg har skabt og det onde, som Satan har indført - hvordan skulle mine børn så undgå deres del af denne lidelse? Mon ikke mit hjerte også græder over denne tragedie og over de tusindvis af tragedier, der dagligt sker ud over hele verden? Når nu du bekender, at jeg er den klogeste - kan du så ikke stole på mig i det her? Når du nu så tit har sunget om, at det evige liv er det vigtigste - kan det gå ikke give håb og mening midt i det, der er meningsløst set i dette livs perspektiv?"

Og så er der de svar, vores hjerne simpelthen ikke kan rumme og som Gud derfor ikke kan give os. Det er nok de mest afgørende svar. Måske kan vi engang i evigheden se hvordan det hele går op.

En hjælper

Men nogle forklaringer kan vi - i en vis forstand - godt forstå. Jeg siger bestemt ikke, at vi altid bare skal falde til ro ved disse forklaringer. Vi skal skælde ud, så længe vi har brug for det.

Men vi må huske, at vi har så svært ved at høre Guds svar. Og derfor har vi brug for hjælp! Brug for en person, der kan hjælpe os med at forstå Guds svar. Og denne person er hos os: Guds Helligånd! Blandt mange andre ting er det derfor, bøn er så afgørende i disse situationer. Bøn om at Helligånden må kunne give den trøst og de svar, som ingen logik eller sjælesorg i sig selv kan give.

Lad os fortsat huske de pårørende i bøn! I den første svære tid har de Gud ske lov fået megen forbøn. Men det vil sikkert blive ved med at være svært længe endnu - så der er stadig brug for forbøn!

Op og ned

Lad os bruge de impulser, dette kan give os i vores hverdag! Jeg nævner i flæng:

  • Op med takken til Gud, fordi han fandt på livet, og har givet mig mine kære så meget af det!
  • Op med glæden over de mennesker, der betyder så meget for mig! Op med det at huske at sige det til dem, mens tid er!
  • Ned med Satan og al hans væsen! Jeg hader og foragter den morder, der kun vil os det ondt og har indført død og sorg og smerte!
  • Op med glæden til den dag, hvor Satan for altid mister sin magt!
  • Op med fokus på, at jeg selv lever i troen, så min død ikke bli´r en sejr for Satan - men en indgang til Guds store sejr for mig!

Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 29.09.2010

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også