16.09.2010 12:00 Alder: 10 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Engleævl

FOKUS Norske prinsesse Märtha Louise hjælper andre nordmænd til at komme i kontakt med deres skytsengel. Andre nordmænd har, ifølge de norske medier, svært ved at sluge al den snak om engle - og så fra et medlem af kongehuset.

I denne uge har prinsessen været i pressen og præcisere, at kurset, hun og hendes samarbejdspartner afholder, ikke beskæftiger sig med "åndemaning, sjælesørgeri eller spiritisme". 

Det er da vist nok betryggende, men en lille smule ukonkret. Kurset, som har affødt debatten, kaldes "Mød din skytsengel", og holdes netop i disse dage i Stavanger. Men i følge kursets hjemmeside, så er der vist mere tale om en form for meditation, hvor - sådan som jeg forstår det - skytsenglen i virkeligheden er en selv. Altså, en form for selvrealiserings-kursus, hvor det dybest set handler om at frelse sig selv.

Englemisbrug

Mange nordmænd er trætte af at høre prinsessen ævle om engle og overnaturlige idéer. Det er muligt, at de har ret i, at det er belastende for det norske kongehus' image - men det er i givet fald den mindste ulykke.

Det er langt værre, at bibelske begreber og sandheder tvistes til noget, der ikke har noget med det kristne budskab at gøre. Det er misbrug.

Bibelen skriver ganske vist flere steder om engle; de findes - den er god nok! Men næsten udelukkende som Guds tjenende ånder - ikke menneskers. At vi hver især har skytsengle er heller ikke nogen bibelsk tanke, selv om fx den katolske kirke fastholder, at alle mennesker har en skytsengel. Det er simpelthen at strække det bibelske belæg alt for vidt.

Forkert fokus

Den største ulykke er imidlertid ikke, at kurset er falsk varebetegnelse, men at det retter fokus et forkert sted: Der er ingen hjælp at hente ved indadskuende, meditative øvelser. Det nytter heller ikke noget at forsøge at kontakte engle eller lignende. Frelsen findes, når vi kommer i kontakt med Jesus selv. Det er kun Ham, der frelser (Apostlenes Gerninger 4,12; Johannesevangeliet 14,6).

Det er for resten alligevel også Jesus, der skriver englenes timesedler, så han kan også hjælpe os med englevagt, når vi har brug for det.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 16.09.2010

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også