24.08.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Sætter Gud betingelser for tilgivelsen?

Jeg forstår ikke, hvordan nogen kan tro på kristendommen, som konstant modsiger sig selv, og er fremmedfjendsk overfor alle andre former for tro og religion. Jeg har ikke læst Bibelen fra start til slut, da jeg fandt den utrolig kedelig, men står der ikke, at Gud tilgiver alle? Det mener jeg der gør, men hvad så med dette her, som også står i Bibelen: "Herren husker os og velsigner.. han velsigner dem, der frygter Herren, både små og store." Jeg tolker dette, som noget biblen og præster er gode til , at modsige og gensvare med spørsmål altså ,det vil sige: GUD tilgiver os alle, og idet Gud tilgiver os giver Gud os vel også hans velsignelse. Men lige pludslig er det kun dem, der frygter Gud, der bliver velsignet. Det giver anledning til et nyt spørgsmål: Hvorfor er det nødvendigt at frygte Gud før han velsigner en?Jeg er af den overbevisning, at det er lettere at blive holdt af og lyttet til hvis folk ikke frygter en........og jeg ønsker ikke at blive svaret tilbage med et spørgsmål. (forkortet af red.)

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Det er godt at møde mennesker, der gør sig seriøse overvejelser og ikke accepterer letkøbte svar. Samtidig må jeg også sige til dig, at ingen af os nogensinde på denne jord får svar på alt. Der er mange gåder, vi må undre os over. Nogle gange kan jeg også have det som dig, at jeg synes ,der er noget i bibelen, der modsiger sig selv. Jeg er dog ikke enig med dig, når du siger, at bibelen konstant modsiger sig selv. Der findes en klar rød tråd, som netop handler om Guds frelsesplan for alle mennesker.

Tilgivelsen er for alle

Du mener at have læst, at Gud tilgiver alle. Det tror jeg gerne, at du kan have læst eller hørt. Men det er ikke et udsagn, der stammer fra bibelen. Bibelen udtrykker klart, at man skal søge tilgivelsen og tage imod den - frelsen er ikke automatisk udløst for alle.

Du har fuldstændig ret i, at tilgivelsen og dermed frelsen ikke kun er tænkt til en bestemt slags mennesker. I bibelen står der: at Gud vil at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. (1. Timotheus´ brev kapitel 2 vers 4-2) og: For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker (Titusbrevet kapitel 2 vers 11). Der står altså helt tydeligt, at Gud virkelig ønsker, at alle mennesker skal frelses, altså finde tilgivelse, og han har virkelig gjort noget for at dette skulle kunne virkeliggøres. Han har nemlig åbenbaret det, d.v.s. gjort det synligt. Men det er altså ikke det samme, som at alle mennesker pr. automatik er blevet delagtige i frelsen / tilgivelsen.

Tilgivelsen skal modtages - det sker i Gudsfrygt

Når du overvejer disse store spørgsmål, så er du nødt til at læse hele sammenhængen. I f.eks. brevet til Titus, fortsætter Paulus med at skrive: ...og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden (Titusbrevet kapitel 2 vers12).

I følge bibelen ønsker Gud reelt at frelse alle mennesker!! Det betyder, at vi alle har mulighed for det, nemlig ved at vende os til Jesus og bede ham om tilgivelse. Baggrunden / motivationen for at bede Jesus om tilgivelsen hænger sammen med, at vi frygter Gud. At frygte Gud betyder ikke, at vi er bange for ham, men at vi erkender, at vi har brug for tilgivelsen, og at vi tager hans ord og vejledning alvorligt, og ønsker at handle efter dette.

Intolerance eller sandheden om vejen til Gud?

Når jeg har valgt at følge Jesus, skyldes det ikke, at jeg har fået svar på alle spørgsmål, men at jeg i bibelen har fundet Gud, der gennem tilgivelsen giver mig en ny mulighed. Jeg kan få lov til at møde både ham og dagen i dag, og vide at han virkelig elsker mig, og at hans vejledning er det bedste for mit liv. Ingen anden har kunnet tilbyde mig det samme. Alle andre, såkaldte guder i denne verden, stiller et krav til mig om, at jeg skal være på et bestemt stadie, for at jeg kan komme i betragtning. Et stadie som reelt er uopnåeligt for ethvert menneske.

Jeg tror at bibelen taler sandt, når den afslører at alle forsøg på at komme til Gud udenom Jesus (tilgivelsen) er forgæves og spildte. Måske vil du fortsat kalde dette for intolerant. Jeg tror, at bibelen og Jesus har ret, derfor betragter jeg dette som ærlig tale, der ikke stikker blår i øjnene på folk.

De bedste hilsner med ønsket om, at du må kende freden fra Gud


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 24.08.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også