19.02.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Gud, Troen
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Rigtigt at tro på engle?

Er det blasfemisk at "tro" på engle. Man siger jo at man kun må have een Gud. Jeg har hørt andre sige, at man ikke må bede til englene om beskyttelse, men skal tage kontakt direkte til Gud, Herren. Er dette korrekt?

Svar:

Engle er Guds tjenere

Jeg vil ikke sige, at det er blasfemisk at "tro" på engle i den forstand, at tro, at de findes og har ting at gøre i vores verden. Bibelen omtaler engle som "tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen" (Hebræerbrevet kap 1 vers 14). Det betyder, at de ikke er guder, som vi skal bede til eller er på linie med Gud Fader, Søn og Helligånd. Men de er Guds tjenere, som han bruger i forskellige sammenhænge.

Den mest kendte engle-opgave er vel den, som englen Gabriel fik, da han blev sendt til Jomfru Maria for at fortælle hende, at hun skulle blive gravid med Jesus (Lukas-evangeliet kap 1 vers 26-38).

Bede direkte til Gud

Der står ikke så forfærdelig meget i Bibelen om englene, og jeg tror, det bla. kan være, fordi vi ikke skal finde på at bede til dem.

Hvis vi skal se det positivt, er det jo fordi vi faktisk har lov at bede direkte til Gud. Jesus lærte os, at vi må kalde Gud for far. Og så er der vel ikke nogen grund til at gå en omvej og bede til englene? Det fantastiske i kristendommen er jo netop, at Jesus har sørget for at skaffe os adgang til Gud, så vi kan komme til ham og bede ham om alle ting uden at skulle komme med ofre eller have nogen til at gå bud for os.

Så jeg vil opfordre dig til med frimodighed at bede direkte til Gud. Hvis du ikke selv kan finde på ord, så brug "Fadervor"-bønnen, som du kan læse i Matthæusevangeliet kap 6 vers 9-13. Den bøn, som Jesus lærte sine disciple, indeholder jo i virkeligheden alt, hvad vi har brug for at bede Gud om. Men vi har også lov at bede til Gud med vores egne ord og fortælle ham alt, hvad vi tænker og føler.

Prøv fx at læse nogle af Salmerne i Salmernes Bog i Det gamle Testamente – der finder vi masser af eksempler på, at mennesker har bedt direkte til Gud med deres egne ord. Og de sagde tingen til Gud lige præcis, som de oplevede dem.

Jeg vil ønske dig en spændende opdagelsesrejse i bønnens verden!


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 19.02.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også