31.03.2006 12:00 Alder: 18 yrs

Skrevet af:
Sten Nielsen

Hvorfor skulle de 42 børn dø?

Jeg har ofte tænkt meget på et sted i 2 Kongebog kapitel 2 vers 23-25. Det handler om profeten Elisa, som møder nogle børn, der råber skaldepande efter ham. Han forbander dem i Herrens navn, hvorefter der kommer to bjørne ud af skoven, og slår 42 af børnene ihjel. Mit spørgsmål går på: Hvorfor skal 42 børn dø, fordi de råber skaldepande? Er det Guds vilje? Er det ikke en hård straf?

Svar:

Kære spørger, jeg kan bestemt godt forstå din undren – hvem kender vel ikke den? Umiddelbart lyder det som misbrug af den Guds kraft, som profeten besidder og som var (og er) kendetegnet ved, at personen står i et helt særligt kald, hvor han optræder som en formidler mellem Gud og mennesker og som sådan også har kræfter fra Gud til at optræde som den hellige person, han er. De sande profeters vidnesbyrd er altid kendetegnet ved, at Guds egen kraft er over dem og deres budskab.

Men der er ikke noget i teksten i øvrigt, der antyder, at her er tale om misbrug af Guds kraft til at tage sig selv højtideligt – og da slet ikke på grund af ringe hårvækst! Tværtimod. Derfor må vi forsøge at finde andre svar.

Guds hus

I følge beretningen foregår hændelsen i Betel, der som bekendt er den hellige by, der får sit navn af Jakob, efter at Gud har åbenbaret sig for ham i en drøm dér. Se eventuelt 1 Mosebog kap. 28 vers 10-22. Betel betyder "Guds hus", hvilket også fremgår af nævnte tekst.

Imidlertid véd vi, at der netop i byen Guds hus, Betel, var udbredt afgudsdyrkelse på profeten Elisas tid. De var såkaldte kalvedyrkere. Derfor kan man antage, at børnenes tilråb til profeten i virkeligheden er udtryk for, at de spotter ham.

Spot mod Gud og hans profet

Måske er profeten kronraget, hvilket ikke var et ualmindeligt fromhedstegn for en profet på Elisas tid. Så noget kan altså tyde på, at vi står overfor mere end bare uskyldige drengestreger overfor for en skaldet profet. Beretningen kan udtrykke en decideret spot imod Gudsmanden Elisa, hvilket altså i følge teksten straffes kort og kontant ved at 42 børn dræbes af to bjørne.

Spotten kan være et udslag af Betels gudløshed; en spot, der dybest set er en spot af Gud selv. Drabet på børnene er da et udtryk for Guds hævn over gudløsheden og samtidig et udtryk for profetens hellighed og sanddruhed overfor Gud og mennesker.

Sluttelig kan det tilføjes, at netop vilddyr er kendte udtryk for Guds vrede og straf. Se for eksempel Hoseas, kapitel 13 vers 7-8.


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 31.03.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også