06.03.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Kategori: daab-rel
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvordan vælge mellem voksen- og barnedåb?

I svaret til spørgsmålet "hvilken menighed er bedst?" afslutter du med at opfordre til tilbagvendene kontakt, hvis man havde brug for yderligere bekræftelse i rigtigheden af sin barnedåb. Jeg ønsker dog imidlertid bare OBJEKTIVT at blive oplyst omkring dette "emne" og ikke med en forklaring med subjektive holdninger. Er det muligt at du vha. Bibelen (skriftsteder) kunne give et indblik i de to forskellige opfattelser af dåben uden nødvendigvis at vælge side, således at jeg ved bibelens hjælp selv er i stand til at bedømme hvad det bedste måtte være.

Svar:

Jeg forstår rigtig godt dit ønske om, at du vil selv ud fra Bibelen vil finde ud af, hvilken mening, du skal have om dåben. Det er et godt ønske. Nu har jeg imidlertid i mange år ført mange samtaler med kristne, der havde forskellige syn på dåben. De har alle troet på hele Bibelen, de har alle fremført de samme steder fra bibelen - og de har alligevel stadig været uenige!

Mine erfaringer siger mig, at uenigheden sådan set ikke ligger i at forstå de steder i Bibelen, der handler om dåb. Man er uenige om noget helt andet, og dét fører til en forskellig tolkning af bibelens vers om dåben. Det lyder måske både skørt og indviklet, men det er sådan, jeg tror det hænger sammen.

Lad mig prøve at gøre det kort:

Der er 117 forskellige syn på dåben, men lad os nøjes med de to helt klassiske:

A: Man skal få sine børn døbt som helt små, for i dåben bliver de Guds børn. Gud griber ind i dåben og genføder barnet, så det får et nyt, åndeligt liv.

B: Dåben kan man først modtage, når man har en voksen, selvstændig tro. Derfor er det pjat at døbe små børn.

A og B er dybt uenige om dette:

Et lille nyfødt barn - er det automatisk frelst eller fortabt?

A: Siden syndefaldet er alle mennesker født i synd. Så det lille barn er en synder - og er dermed fortabt, hvis ikke Gud griber ind! Derfor skal det døbes så hurtig som muligt!

B: Man kan først straffes for sin synd, når man er gammel nok til at vide, hvad der er rigtig og hvad der er forkert. Så alle små børn er automatisk frelste. Små børn skal ikke døbes - men man fremstiller dem i kirken til velsignelse.

A er det klassiske standpunkt for katolikker, ortodokse og lutheranere.

B er det klassiske standpunkt for baptister, pinsefolk og apostolere.

Når man skal finde ud af, om man vil give A eller B ret, kan man ikke bare se på de tekster i Bibelen, der taler om dåb. For de kan tolkes både som A og B tolker dem! Derfor må man spørge Bibelen om: "Hvad mener den om de små børns frelse? "

Når man arbejder med dette spørgsmål, finder man ud af, at det hele dybest set ender i spørgsmålet: "Hvor slemt står det til med mennesket?". Eller sagt på en anden måde: "Når et menneske skal frelses - hvor meget af det gør Gud og hvor meget skal mennesket selv gøre?".

A vil sige, at mennesket er skadet rigtig meget af synden. Vi kan ikke i os selv hverken tro på Gud eller vælge at leve som kristne. Gud må gøre langt den største del af arbejdet - vi skal naturligvis samarbejde ved at sige JA TAK , tro på Jesus og ved at stræbe efter at leve tæt sammen med Gud. Men det er Guds mægtige indgriben ved sin Hellige Ånd, der er det afgørende. Derfor lægger A også stor vægt på dåben og nadveren som to steder, hvor Gud handler helt konkret til frelse for os.

B (der findes i rigtig mange variationer) vil sige, at vi mennesker er meget skadede af syndefaldet. Men alligevel er der en god samarbejdspartner i os. De helt små børn er ikke mere skadet end at Gud kan frelse dem, som de er. Når de bliver større skal de naturligvis tro på Jesus for at kunne blive i frelsen. Og når de er parat til det, kan de bekende deres tro ved at lade sig døbe. Nu er der som sagt stor variation i B, men de fleste B vil sige, at dåben i sig selv ikke gør noget: man får ikke noget nyt fra Gud i dåben, man har det hele, når man tror på Jesus. Dåben er deriomod en handling, der viser, at man tror og gerne vil optages i menigheden. Nadveren er også mest symbolsk.

Det handler altså om, hvorvidt Gud giver os det hele bare ved at vi tror - eller om Gud også giver os noget gennem dåb og nadver. Noget, der selvfølgelig skal modtages i tro. Men noget, som vi IKKE har, hvis vi ikke bruger dåben og nadveren. Typisk lægger B ikke ret megen vægt på dåb og nadver, mens A gør det.

Hvad siger Bibelen om alt dette?

Det er jo en rigtig stor sag at gå i gang med. Det kræver, at man kommer omkring rigtig mange steder i Bibelen. Jeg har set på de spørgsmål sammen med f.eks. præster fra baptistmenigheder og den Apostolske kirke. Der er desværre ikke bare en håndfuld Bibelsteder, der skal undersøges. Det er hele fundamentet for de forskellige kirkeretninger, der er på spil.

Der findes mange dokumenter om dette - f.eks. fra nogle samtaler mellem nogle af de store kirkesamfund, men det er den tungere teologi.

Jeg vil ikke sende dig en masse sider - det her svar er vist allerede meget langt. Men jeg vil rigtig gerne svare på spørgsmål, der er mere detaljerede, så jeg ikke skal dække så stort et område. Det kunne f.eks. være:

- siger Bibelen noget om barne- og voksen-dåb?

- hvad siger Bibelen om det, der sker i dåben?

- hvad siger Bibelen om menneskets syndighed og frelse?

- hvad siger Bibelen om små børn og tro?

- hvad siger Bibelen om hvad vi skal gøre, for at blive frelst?

- hvordan forstod de første kristne det med dåben?

Du kan også finde nogle andre svar her på JesusNet, der behandler nogle af ovenstående emner. Prøv og så at læse dem.

Hvornår har børn alderen til at tro og synde?

Hvorfor er Bibelen uklar?

Hvad siger Bibelen om omskærelse?

Hvad er barnetro?

Hvornår sker genfødelsen?

Er voksendåb forkert?

Skal jeg døbes igen?

Er barnedåben det eneste rigtige?


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 06.03.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også