26.07.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Kan jeg være ven med en muslim?

En af mine bedste venner er af anden etnisk baggrund og muslim. Vi har det godt og respekterer hinandens religioner. Men står de ikke noget i biblen om, at man skal udbrede den kristne tro? Personligt, tror jeg vi skal leve i fred og respekt, selvom vi er forskellige, men siger jeg så Gud imod? PS: Min ven fortæller mig at Jesus er med i koranen, er det sandt?

Svar:

Det er godt at I kan respektere hinandens religion. I bør dog sætte jer ind i hinandens tro, så I kan forholde jer til hinandens forskellige udgangspunkt.

Allahs vilje - og samfundet

Begrebet islam betyder "underkastelse" - "at være lydig" eller "at overgive sig". Derfor er en muslim et menneske, der underkaster sig Allah og adlyder hans vilje. For muslimer skal Allahs vilje råde over alt. Det medfører f. eks. at religion og politik ikke kan skilles, men er en og samme og sag. De stater, der har muslimsk flertal kaldes for dar al-islam som betyder "fredens hus" - modsat kaldes de stater, f. eks. Danmark, som har ikke-muslimske flertal for dar al-harb..! Det betyder "krigens hus"! Det er altså det samfund, hvor Islam sætter dagsordenen, der er et sundt og harmonisk samfund ("fredens hus"), og det samfund, hvor Islam ikke sætter dagsordenen er usundt og destruktivt (som "krigens hus").

Muslimers kald til mission

Muslimerne har et stærkt ønske om at gøre alle folk til muslimer! (Som kristne også har et ønske om at sprede evangeliet om Jesus til alle). Men for nogen muslimer er missionskaldet ikke blot et åndeligt anliggende som i kristendom, men et ønske om at ændre samfundet, til et Islamisk samfund, og magt vil være acceptabelt i dette "missionsarbejde". Dér hvor denne indstilling dominerer, begrænser det unægteligt muslimers og kristnes muligheder for at leve i fred og respekt!

Jesus i Koranen

Er Jesus med i Koranen? Ja, det er han! Både i Bibelen og Koranen beskrives Jesus som født af en jomfru, og ren og syndfri. Jesus bliver kaldt for Guds ord, og han er et helt og fuldt menneske. Videre er Jesus den lovede Messias og et tegn fra Gud/Allah. Jesus gjorde tegn og undere og opvakte døde.

Der er altså væsentlige ligheder, men forskellene er til gengæld meget store og alvorlige: Selv om Jesus regnes for en profet, sendt af Gud/Allah, så benægter islam både hans guddommelighed og hans død som soning for menneskenes synder! Derfor kan vi som kristne ikke godtage, at Muhammed skulle være Guds profet. Han er - bl.a. på grund af sin forkastelse af Kristus som Guds søn,- en falsk profet!

I Koranens sura 3 (kapitel 3) nævnes det, at "hans navn er Kristus Jesus, Marias søn". Men Koranen benægter aldeles, at Gud skulle have en søn og, at Jesus skulle være blevet korsfæstet, men Jesus(Isa) nævnes mange steder i muslimernes hellige bog. Du kan læse meget mere om dette i en fin lille bog, som du sikkert kan låne på biblioteket: Patrick Sookdeo: Islam set i kristen perspektiv (Lohses forlag 2002)

Det er vigtigt, at være klar over, at ifølge Koranen er islam den eneste sande religion. Derfor står der i sura 8,85 "Hvis nogen begærer en anden religion end islam, vil det aldrig blive accepteret af ham (Gud); og i det hinsidige vil han være blandt taberne."

Man kan kun respektere hinandens religioner, hvis den kristne og muslimen har et godt kendskab til, hvad kristendom er og hvad islam er og ved noget om forskelle og ligheder.

Der ligger også her på JesusNet en fin artikel der beskriver ligheder og forskelle mellem kristendom og Islam. Hvad tror kristne og muslimer?

Evangeliet skal forkyndes for alle

Det er vigtigt at vide at der er mange forskellige slags muslimer ligesom der er mange slags kristne - og for den sags skyld hedninger! Men fælles for alle mennesker er, at de er elsket af Gud på en sådan måde, at han har sendt sin søn, den Enbårne, for at enhver, der tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv! (Johannesevangeliet 3,16) Det er i dette lys vi skal se vore muslimske medmennesker. Gør vi det, kan vi være venner med dem, selv om vi erkender, at vore religioner er afgørende forskellige. Og har vi venner blandt muslimerne, ser vi også vort kald til at søge at nå dem med evangeliet, så de må blive frelst. Men den kristne må aldrig glemme at se på Jesus. Når vi er på ham, ser vi det Guds lam, som har båret verdens synd – også din muslimske vens eller nabos synd. Gør du det, siger du ikke Gud imod, men kan blive hans redskab til at åbne din muslimske vens øjne for Jesus herlighed.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 26.07.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også