27.05.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Skal jeg opsøge andre religioner og sekter?

Jeg har altid været kristen og mener virkelig, at det også er for mig, og at det er mit holdepunkt. Men derfor synes jeg stadig, at vi som kristne har en form for ansvar for at vide, hvad andre tror på. Hvis man ikke ved noget konkret om fx Islam, har man ofte kun en masse fordomme at holde sig til, og så kan man jo ikke argumentere, hvis man diskuterer/snakker om sin tro. Det samme med forskellige "sekter" fx Jehovas vidner, Scientology osv. Men er det forkert at ville undersøge og vide, hvad det er "de andre" tror på? Det er jo ikke for at "skifte side" men for at lære mere. Og hvor kan man få mere viden? Jeg har tænkt på fx at se på Satanisk Forum på nettet, men tør ikke rigtig.

Svar:

Søg næring til din tro

Det er dejligt at høre, at du har dit faste ankerpunkt i den kristne tro. Det er ikke nogen selvfølge, heller ikke selvom du er vokset op i den kristne tro. Det er altid et mirakel, når Gud formår at give et menneske tro og tillid til ham. Der er så mange ting i et menneske, der på mange måder har svært ved at acceptere Gud og hans budskab om, at der er kun én vej til frelse / evigt liv - nemlig ved troen på Jesus Kristus død og opstandelse. Du skal bede Gud om at blive bevaret i denne tro, og du skal søge al den tros-næring du kan komme til - ved at lytte til Guds ord, og bede om hans beskyttelse mod alt det, der kan forvirre og gør dig usikker.

Viden er vigtig

Du har helt ret i, at det kan være godt og nogen gange nødvendigt, at sætte sig ind i andres tro. Det er der heldigvis også mange kristne der gør, og der findes nogle kristne foreninger, som netop har det som deres opgave, at undersøge andre trosretningers tro og praksis og formidle viden om det. Her tænker jeg på Dialogcenteret www.dci.dk og IKON www.ikon-danmark.dk. Alle de ting du nævner, vil du kunne finde mere viden om på deres hjemmesider. Du kan også søge viden igennem de forskellige trosretningers egne organer, blade eller internetsider og hvis du får brug for at vende det i et kristent forum, så kan du gå ind på Dialogcenterets eller IKONS hjemmesider, det er der overhovedet ikke noget forkert i. Vi har også en række artikler her på JesusNet, der omhandler de trosretninger og sekter, som du nævner.

Andres viden og erfaring

Jeg kan dog ikke vide, om jeg vil anbefale dig at gøre din egen research. Det kan nemlig være meget afhængig af, hvor moden man er, og hvor udrustet man er til at bearbejde de indtryk og informationer man får. Nogle sekter er meget dygtige til at manipulere med folk, og uddanner deres folk til at tage imod søgende eller bare undersøgende mennesker.

Jeg vil heller ikke umiddelbart give dig ret i, at du har et ansvar for at opsøge de forskellige trosretninger, som du nævner. Du kan udmærket gøre brug af andre kristne menneskers grundige research og arbejde.

Hvis du selv er meget usikker på om du tør, så er jeg mest tilbøjelig til at sige, at det måske ikke lige er din opgave at opsøge disse retninger på egen hånd - så søg du blot din viden gennem andres erfaringer.

Her er en række artikler her fra JesusNet, som jeg vil anbefale dig at læse.

Hvad Jehovas vidner lærer om Jesu død?

Jesus og Jehova.

Nysgerrighed, satanisme og bøn. Bli´r Gud vred?

Hvordan forstå de ni sataniske erklæringer?

Er muslimer, jøder og kristne "brødre" i troen?

Lærer Islam om synd og skyld?

Hvordan se forskel på sande og falske profeter?

God læselyst


Forfatterprofil

Lagt på nettet 27.05.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også