17.05.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Hvad kunne Djævelen tilbyde Jesus?

Jeg vil selvfølgelig svare: "Nej" til, om Djævelen har mere magt end Gud. Og så alligevel... Hvordan kan Djævelen tilbyde Jesus et stykke af skaberværket, da de er ude i ørkenen - er der overhovedet tale om en reel fristelse? Havde Djævelen virkelig noget at byde på, ansigt til ansigt med Jesus?

Svar:

Djævelens tilbud til Jesus.

Det er lidt gådefuldt, hvad der ligger bag Djævelens tildbud til Jesus i ørkenen, som du spørger om. (Lukasevangeliet kapitel 4 vers 1-13), Jeg har engang mødt den opfattelse, at Gud i skabelsen gav hver af englene en planet eller stjerne at herske over og sørge for. Djævelen var fra skabelsen en engel, og havde fået jorden som sit område. Det kan være årsagen til, at Djævelens oprør mod Gud har så altomfattende konsekvenser, for "hele verden ligger under for den Onde", skriver Johannes i sit første brev, kapitel 5, vers 19.

Jeg kan ikke afgøre, om denne opfattelse er rigtig, men hvis Djævelen virkelig havde noget at tilbyde Jesus, og det må vi gå ud fra, hvis fristelsen er reel, at der må være noget om snakken. Det er også den opfattelse, som C.S.Lewis - ham med Narnia-bøgerne - lægger til grund i sin trilogi "Den tavse planet", "Rejsen til Venus" og "Den frygtelige kraft". Den opfattelse indebærer, at Djævelen i en eller anden grad administrerer jordkloden, menneskenes verden, så længe denne verden står.

Det indebærer også, at det, han tilbyder Jesus, er et verdensherredømme, som dels er midlertidigt, dels bygger på ulydighed og oprør mod Gud. Med andre ord et verdensherredømme, som ikke er Guds rige og heller aldrig kan blive det. Det er et verdensherredømme på Djævelens betingelser, altså ulydighed mod Gud, og det er et verdensherredømme, som ophører den dag, Gud endeligt afvæbner Djævelen ved at kaste ham i ildsøen (Johannes' Åbenbaring kapitel 20, vers 10).

Djævelen kan altså ikke tilbyde det verdensherredømme, som Gud har, men noget mindre, noget djævelsk. Han er derfor ikke stærkere end Gud. Han tilbyder altid noget, der er mindre end Gud og i modsætning til ham - men det kan godt appellerer til det menneskelige jeg - en her og nu tilfredsstillelse. At Jesus oplevede fristelse viser, at han også var menneske - men hans reaktion viser, at han samtidig er Gud, og altså stærkere end Djævelen.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 17.05.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også