01.05.2002 12:00 Alder: 22 yrs
Kategori: Gud, Evigheden, Kristenlivet, Troen
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Hvad er livets mening?

Hvad er livets mening?

Svar:

Det er jo unægteligt et stort spørgsmål, du stiller - og meget vigtigt! Jeg vil forsøge at svare, som Bibelen svarer på det.

Livets mening hænger for mig at se sammen med tre spørgsmål: Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her på jorden? Hvad sker der, når vi dør? Derfor vil jeg svare på de tre spørgsmål.

Hvor kommer vi fra? Allerede på Bibelens første side svarer den på det spørgsmål: Mennesket er skabt i Guds billede efter en beslutning af Gud selv! Vi får lov at se ind i Guds tanker ved skabelsen af mennesket; hør bare her: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!" (Første Mosebog kap 1 vers 26). At mennesket er skabt i Guds billede betyder altså, at vi på en vis måde ligner Gud. Senere i Bibelen bliver det klart, hvad det betyder: Vi er skabt til fællesskab med Gud og med hinanden. Vi er skabt med evne til at elske (hvilket dyrene ikke er). Mennesket er altså ikke blot et produkt af en udvikling, hvor vi på nuværende tidspunkt - er et af de højest udviklede dyr. Mennesket er derimod noget helt unikt, som Gud vil have fællesskab med. Vel at mærke et fællesskab, som mennesket selv er i stand til at vælge eller fravælge. Adam og Eva, de første mennesker, fravalgte dette tætte fællesskab, kan vi læse om på Bibelens næste sider. Derfor måtte Gud sende Jesus, som gjorde det muligt at fællesskabet kunne blive genoprettet.

Hvorfor er vi her på jorden? I den tekst fra Bibelens skabelsesberetning, som jeg citerede ovenfor, fortsætter teksten sådan her: "De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Lidt længere nede i teksten står der så: "Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!" Det er faktisk en stor del af svaret på, hvorfor vi mennesker er her på jorden: Vi skal være stedfortrædere for Gud! Man kan også kalde det vicedirektører eller med et gammelt ord: forvaltere.

Gud har givet os mennesker den opgave at passe på og forvalte alt det, han har skabt, så det får gode væsktbetingelser og så livet for alle skabninger på hele jorden kan udfolde sig og vokse og alle skabninger trives. Det er måske lettest at forholde sig til, når man er forældre, gartner eller landmand, men det gælder også for alle os, der ikke lige beskæftiger sig med det. Den funktion, vi nu engang har, hvadenten det er et lønnet arbejde, skolegang, hjemmearbejdende eller bare er til - alt det er med til at opfylde forvalterrollen, som vi er skabt til. Det betyder altså, at det er vigtigt, at vi gør det, vi nu engang er sat til i den livsperiode, vi er i. Hvis vi er under uddannelse, har vi lov at se det som en måde at forvalte Guds skaberværk på. Hvis vi ikke kan være på arbejdsmarkedet mere, må vi se den del af livet, som vi nu er i som vores del af arbejdet med at forvalte Guds skaberværk.

Det aller vigtigste formål med at vi er her, er imidlertid at vi lever i kærlighed til Gud og til hinanden. Som sagt oven for er vi skabt til kærlighedsfællesskab med Gud og med hinanden som mennesker. Derfor er det vigtigste for os at leve i det kærlighedsfællesskab.

Hvad sker der, når vi dør? "Kærlighed er evig - ellers er den ikke kærlighed!" har en klog mand sagt. Det er det samme, Paulus skriver i sit Første brev til Korintherne kap 13 vers 8: "Kærligheden hører aldrig op." Det kærlighedsfællesskab med Gud, vi er skabt til at leve i, er bestemt til at vare for altid, dvs. også efter døden. Gud fortæller os i Bibelen, at når vi dør, og når hele verden engang går under, vil Gud skabe en ny jord, hvor vi for altid skal leve sammen med ham og med hinanden i et kærlighedsfællesskab, der ikke kan brydes. Det er ikke noget med englevinger og lyserøde skyer, men et virkeligt menneskeliv, hvor det liv, Adam og Eva var skabt til at leve i og som de også havde i Paradiset i begyndelsen, skal fortsætte.

Der skal ikke længere være nogen mulighed for at fravælge kærligheden og vælge det onde. Al død og ødelæggelse, sygdom og alt ondt skal være væk. Du kan læse en billedbeskrivelse af det i Bibelens sidste bog: Johannes' Åbenbaring kap 21 og 22.

Det alvorlige her er, at kun dem, som lever i kærlighedsfællesskabet med Gud her på jorden, kommer med på den nye jord. Gud tvinger ingen til at være sammen med sig - så var det jo ikke kærlighed! Så dem, som fravælger Guds kærlighed her på jorden, slipper også for den efter døden. Hvad det betyder, kan vi nok ikke forestille os, men forsøg alligevel at se for dig, hvad et liv totalt uden kærlighed er. Så har vi et glimt af, hvad Helvede er!

Må Gud velsigne dig til at finde ind i og leve i fællesskabet med ham her på jorden!


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 01.05.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også