02.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Jesus

Var Jesu død nødvendig?

Hvorfor var forsoningen (Jesu død på korset) nødvendig, når Jesus også tilgav før den tid? Det læser vi jo om i det Gamle testamente.

Svar:

De personer, der levede på det gamle testamentes tid og altså før Jesus døde på korset, fik også tilgivelse for deres synder - deri har du fuldstændig ret. Den aftale, eller pagt, som det hedder i Bibelen, der var mellem Gud og mennesker, gav Israels folk mulighed for at få tilgivet deres synder ved forskellige ofre. Det kunne for eksempel være at brænde røgelse på et alter, ofre et dyr i templet eller ofre afgrøder som mel og olie. De forskellige ofre gav soning for forskellige synder, og man kan læse om det i detaljer i Anden og Tredje Mosebog.

Den gamle pagt, som Moses var med til at indstifte (Anden Mosebog kapitel 24), var en fuldgyldig pagt, hvor blodet fra offerdyrene var tegnet på pagten, og hvor der virkelig fandt tilgivelse sted. Hvorfor var forsoningen ved Jesu død så nødvendig? Kunne man ikke bare have fortsat med den gamle pagt?

Ja, vi kan nok ikke helt gennemskue Guds planer og finde ud af hvornår han er kommet på idéen med den nye pagt - selv om jeg personligt tror, at han har haft den i tankerne helt fra begyndelsen. Men vi kan se i det gamle testamente, at Gud på et tidspunkt begynder at tale om at der skal komme en ny tid, en tid, hvor loven ikke skal skrives på stentavler - sådan som Moses havde gjort - men den skal skrives i menneskenes hjerte og alle skal kende Herren.

I Hebræerbrevet står der meget spændende om overgangen fra den gamle pagt til den nye pagt. Især fra kapitel 4, vers 14 og frem til kapitel 10, vers 18. Der står blandt andet at når Gud begynder at tale om en ny pagt, så er det fordi den gamle er ved at være forældet. Der er simpelthen brug for en pagt, hvor der ikke skal ofres dyr igen og igen, men hvor der bringes et fuldkomment offer. Og her kommer Jesus ind i billedet. Han er det ?lydefrie offerlam?, d.v.s. han er det perfekte 'offerdyr' - uden fejl og mangler. Hans legeme ofres én gang for alle. Hans blod renser fra al synd. På den måde indstifter Gud ved Jesus en ny og langt bedre pagt.

Vi behøver ikke længere nærme os Gud med ofre af den ene eller anden slags. Gennem Jesu fuldkomne offer har vi nu fået fri adgang til Gud. Det understreges meget stærkt af at forhænget i tempelet revnede fra øverst til nederst, da Jesus døde. Så forsoningen var nødvendig fordi den gamle pagt ikke længere slog til. Samtidig var den gamle pagt hovedsageligt en pagt Gud havde med Israels folk. Med den nye pagt kommer der også et nyt gudsfolk. Den nye pagt gælder nu alle dem, som anerkender Jesus som vejen til Gud, sådan som han selv siger det i Johannesevangeliet, kapitel 14, vers 6: ?Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig?.

Jeg håber det så nogenlunde gav dig svar på dit spørgsmål. Ellers er du velkommen til at henvende dig igen :-)

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen


Lagt på nettet 02.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også