27.10.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Bibelen

Skrevet af:
Mogens S. Mogensen

Hvorfor ligheder mellem Koranen og Bibelen?

Hvordan kan det være at koranen lægger så tæt op ad bibelen?

Svar:

Du spørger særdeles fornuftigt, "Hvordan kan det være at koranen ligger så tæt op ad biblen?", for det er nemlig rigtigt, at der er mange ligheder mellem det, der står i Koranen og i Bibelen. Koranen fortæller også om Guds skabelse af verden og af mennesket og om menneskets ulydighed, om Abraham, Moses og mange af de andre profeter i det gamle testamente. Der er også 93 vers i Koranen om Jesus, om hans fødsel af jomfru Maria, hans mirakler, hans lidelse og meget andet. Samtidig må vi huske på, at der også er mange (meget afgørende) forskelle, men det er et andet spørgsmål, som jeg ikke vil komme ind på her.

Hvis vi spørger muslimerne, hvorfor Koranen ligger så tæt op ad Bibelen, vil de svare, at Muhammed (som ifl. Koranen modtog de åbenbaringer, der i dag er samlet i Koranen) var en profet lige som profeterne, vi kender fra det gamle testamente, og som Jesus (som muslimerne kun anerkender som en profet og ikke som Guds søn og verdens frelser). Fordi både det gamle testamente og det nye testamente kommer fra Gud lige som Koranen kommer fra Gud, så undrer muslimer sig ikke over de store ligheder.

Som kristne ser vi anderledes på dette spørgsmål. Kristne anerkender ikke Muhammed som en Guds profet på linje med de gammeltestamentlige profeter (og vi kan slet ikke sammenligne Muhammed med Jesus). Når der så alligevel er så mange ting i Koranen, som vi kristne kender fra Bibelen, så vil vi forklare det med, at Muhammed fremstod 600 år efter Jesus. På det tidspunkt var der i Arabien, hvor Muhammed levede, både jøder og kristne. Bibelen var ikke oversat til arabisk, men Muhammed har sandsynligvis hørt jøder og kristne fortælle om deres religion og om, hvad der står i det gamle testamente og det nye testamente. Mange kristne vil derfor sige, at Muhammed er blevet inspireret til sin beretninger om profeterne og om Jesus ved at høre jøder og kristne fortælle fra deres hellige skrifter.

Jeg håber, dette svar kan hjælpe dig til at forstå, hvorfor Koranen ligger så tæt op ad Bibelen på nogle punkter. Desværre adskiller Koranen sig fra Bibelen på de afgørende punkter, nemlig når det gælder Jesus. Koranen anerkender ikke Jesus som Guds søn, men kun som profet, og anerkender derfor heller ikke at Gud er en treenig Gud (Gud fader, Gud søn og Gud Helligånd). Koranen anerkender ikke, at Jesus døde på korset for vore synder, og at Jesus opstod igen og dermed sejrede over døden for os. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at vende tilbage.


Skrevet af:
Mogens S. Mogensen

Lagt på nettet 27.10.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også