02.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Evigheden

Skrevet af:
Hakon Christensen

Hvordan blive frelst?

Hvad skal der til for at blive frelst?? Nogle siger man bare skal tro, andre at hvis man beder om tilgivelse kommer man i himlen. Hvis I har nogle vers i Biblen, hvor der står noget om det, vil jeg gerne ha´ dem.

Svar:

Du stiller et utrolig godt og centralt spørgsmål. Helt enkelt og alligevel så vanskeligt. Det korte svar er, at der skal nøjagtig det til, som Jesus gjort for dig! Hverken mere eller mindre. Jesus, Guds søn kom til jorden for at få lagt al din og min synd over på sig. Da han døde på korset var det fordi al Guds vrede og straf over denne synd lå på Jesus. "Syndens løn er døden" (Romerbrevet 6,23), og det var denne løn som blev udbetalt til Jesus. Løn udbetales kun én gang. Den skulle retmæssigt være udbetalt til synderen selv, altså dig og mig, men Jesus gik frivilligt ind under dommen i vores sted - og derfor kan vi gå fri. Påskemorgen stod Jesus op af graven, og det vidner om at dødens magt er brudt. Derfor taler vi om håb og frelse og evigt liv. Dette er, hvad der skal til for at blive frelst.

Frelsen altså kommer helt og fuldt fra Gud og gives uden personsanseelse som en gave. Er du døbt, skal du vide at denne gave er givet til dig helt konkret og personligt. Syndernes forladelse og evigt liv - det er dit! Vores bøn, anger, bibellæsning og andre gode gerninger - ja endda troen gør hverken fra eller til. Intet af dette giver os nogen fortjeneste hos Gud. Gud elsker os for Jesu skyld alene.

Men skal man da ikke tro for at blive frelst? Står der ikke i f.eks. Johannes Evangeliet kap. 3 vers 16, at "enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv"? Jo det gør der. Men den tro, som der er tale om, er ikke en forstandsmæssig tro, som formår at holde en vis potion informationer for sande. Den frelsende tro viser sig i tillid og overgivelse til Jesus og hans ord. Ofte er den famlende og usikker og kan ikke nødvendigvis føles, men den kan ikke undvære Jesus og har derfor al sin trøst og glæde i ham midt i tvivl og anfægtelse.

Du spørger, hvor i Bibelen der står noget om dette. Jeg vil foreslå dig at læse tre afsnit:

1) Esajas Bog kap. 53

2) Lukas Evangeliet kap. 23,39-43

3) 1. Johannes Brev kap. 1,5-10.


Skrevet af:
Hakon Christensen

Lagt på nettet 02.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også