01.02.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Gud
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Findes der flere guder?

Findes der kun een Gud - eller findes der flere? Ud fra det første bud "Du må ikke have andre guder end mig" kunne man jo tolke det som om der gør, men dette ville jo være fatalt, da kristendommen er en monoteistisk religion - og som en sådan ikke kan acceptere at have andre guder. i den forbindelse vil jeg også gerne spørge om, om Satan generelt anses for at være en magt uafhængig af Gud - det burde han jo, i og med at Gud i kristendommen anses for udelukkende at være god? Men hvis han er det, er han så ikke en Gud? (eller er blevet det - set i sammenhæng med hans kamp imod Gud, og hans frigørelse fra Gud).

Svar:

Én Gud

Ud fra Bibelens budskab er det klart, at der kun findes én sand Gud, ham som er himmelens og jordens skaber. Det er det første led i den kristne trosbekendelse, som vi bekender ved enhver gudstjeneste i Folkekirken, og som i øvrigt bruges af kristne over hele verden. Jøderne har ud fra Gammel Testamente den samme bekendelse til én Gud, som findes i 5 Mosebog kap 6 vers 4: "Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én." Det er der altså ikke tvivl om i Bibelen.

Menneskers selvvalgte og hjemmelavede guder

Når det første af De ti Bud lyder sådan, som du citerer, skyldes det, at Bibelen er klar over, at vi mennesker kan finde på at tilbede så meget andet end den ene sande Gud! Martin Luther gav en slags definition på, hvad en gud er: "Den eller det, som du sætter al din lid til og forventer alt godt fra - det er din gud!" Bibelen er fuld af beretninger om, hvordan mennesker har tilbedt andre guder siden syndefaldets dag. Syndefaldet i sig selv er jo netop det: Eva stolede mere på Slangen og på sin egen dømmekraft end på, hvad Gud havde sagt. I Esajas' bog kap 44 beskrives menneskers egentlig ret latterlige måde at lave sig deres egen gud på: "Han planter cedre, og regnen giver dem vækst. Det bruger mennesket som brænde. Han tager noget af det til at varme sig ved; han tænder bål og bager brød. Han laver også en gud og kaster sig ned for den, han fremstiller et gudebillede og tilbeder det. ... Han beder til det og siger: "Red mig, for du er min Gud!" (vers 14-18).

Det første af De ti Bud er altså ikke en anerkendelse af, at der findes andre sande guder, men en konstatering af, at mennesker laver sig selv andre guder, som de tilbeder. Og det skal vi ikke gøre, for de er ikke virkelige - de kan gøre nøjagtig lige så meget for os, som et stykke træ kan!

Satans magt - og mangel på magt

Du spørger så om Satan, og om han i Bibelen anses for at være en gud, og det er et meget relevant spørgsmål! For Satan beskrives i Bibelen som en reel magt, vi skal forsage (som vi siger i Trosbekendelsen) dvs. tage afstand fra og vende ryggen til. Hvordan Satan i det hele taget blev til og fik den magt, han har, vil jeg ikke komme ind på her. Der siges ikke så forfærdelig meget tydeligt om det i Bibelen. Noget kan tyde på, at han er en engel, som på et tidspunkt har gjort oprør mod Gud og er blevet Guds modstander ("Satan" betyder "modstander" eller "anklager"). Men han beskrives aldrig som en gud på linje med Gud, himmelens og jordens skaber. Han har reel magt, han er en ond virkelighed, som altid står Gud og Guds folk imod. Men Bibelens budskab er også klart: Satan er allerede besejret i og med Kristi liv og død og opstandelse. Ved verdens undergang på dommens dag vil dette blive tydeligt for enhver.

Dette er ofte blevet sammenlignet med situationen under 2. verdenskrig. På D-dag d. 6. juni 1944, da de allierede styrker gik i land i Normandiet, da var krigen i virkeligheden allerede vundet og Hitler havde tabt. Der gik desværre næsten et år, inden sejren blev til virkelighed, og forfærdelig mange mennesker døde i de voldsomme kampe. Men sejren var reelt vundet!

Vi opfordres først og fremmest til at holde os nær til Gud og "iføre os Guds fulde rustning" (Efeserbrevet kap 6 vers 10-17) - så kan Satan ikke få magt over os, for Gud er den stærkeste!

Hvis du har lyst til at læse mere om Satan, vil jeg anbefale dig artiklen om Satan i Lohses Store Bibelleksikon, Lohses Forlag, 2000. Du kan sikkert låne den på biblioteket.


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 01.02.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også