11.08.2006 12:00 Age: 18 yrs
Forfatterprofil

Er der tegn på sekularisering i GT?

Jeg har et spørgsmål angående sekulariseringen i kristendommen. Der snakkes om at der helt tilbage i Det Gamle Testamte er små "tegn" på sekularisering. Kan det passe at tendenserne allerede er angivet der? Og hvis ja, hvor henne?

Svar:

Ordet sekularisering betyder verdsliggørelse - det vil sige befrielse fra kirkens formynderskab over kulturlivet og dermed i vores dage, at videnskaben er befriet for enhver religiøs bundethed. Men begrebet sekularisering er nok blevet noget slidt af at blive brugt om enhver overgang fra det hellige til det profane.

Jeg synes ikke eksemplerne på sekularisering i Det Gamle Testamente er så små endda og slet ikke få!

Men sagen er kendt i hele den bibelske historie fra de ældste tider. Var Adams og Evas ønske om at være som Gud egentlig andet end begyndende sekularisering?

Vi nævner Lemeks sang i Første Mosebog 4,23-24, der var en triumfsang om volden, der tog sin begyndelse, da Kain dræbte sin bror.

For Kains slægts vedkommende førte sekulariseringen til, at alt blev overdøvet af musik, selskab og pragt.

Ensomhedens forbandelse blev forvandlet til byliv, ustadighedens forbandelse til vandrelyst og den onde samvittighed blev til heltemod - lovprist af Lemek der var den syvende person i denne udvikling og derfor udgør hans sang toppunktet i den menneskelige selvforherligelse, som førte til syndfloden!

I beretningen om om syndfloden i Første Mosebog 9,11-12 står der: "Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt." Det vil sige: menneskene havde løsrevet sig fra Gud og gjorde det, de havde lyst til... de var verdsliggjorte/sækulariserede i den mest negative forstand.

Et iøjnefaldende resultat af sækulariseringen er krigen og derfor vil der stadig være krig og rygter om krig indtil Herren kommer (Matthæusevangeliet 24,6).

Et tredie udtryk for sekulariseringen i Det Gamle Testamente er fortællingen om Babelstårnet. Dette hovmodige tårnbyggeris motiv var at skabe sig et navn og formålet forhindre, at menneskene skulle spredes ud over jorden. (Første Mosebog 11) Men dette havde Gud jo befalet Noa og hans sønner (Første Mosebog 9,1) ligesom han i sin tid havde befalet Kain at leve som nomade. Derfor var dette umulige tårnbyggeri ugudeligt og håbløst sekulariseret - det vil sige løsrevet fra Gud!

I den israelittiske kongetid var sekulariseringen en meget stor fare - ofte forbundet med grov afgudsdyrkelse. At læse afsnit af profeternes bøger en masse informationer om, hvordan sekulariseringen ikke blot førte til afgudsdyrkelse men også til social uretfærdighed. Det led samtidens svage eksistenser under og den uhyggelige verdsliggørelse førte til havesyge og rovlyst, (Se for eksempel Esajas 5; Amos 6; Jeremias 22) ågerrenter og uretmæssig vinding, udsugelse af de fattige (Mika 3,1-4; Amos 2;7; 8,4-6), bestikkelse (Esajas 59,4), bedrageri (Mika 6,11) og så videre.

Eksemplerne er mange og ligeså faldgruberne. Derfor er det vigtigt at holde sig til Guds ord, som kan hjælpe os i al nød og til alle tider, når den hårde virkelighed tvinger os til at se verden, som den er og os selv, som vi er og sekulariseringens bølger synes at tvinge vores livsbåd i sænk!

Afdøde biskop Kai Jensen har skrevet: "At have Jesus med i sin livsbåd garanterer ikke mod storm og høje bølger, men det garanterer mod undergang."

Læs eventuelt også Hvordan ser kirken på sekulariseringen?


Forfatterprofil

Lagt på nettet 11.08.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også