24.10.2007 12:00 Alder: 13 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Gå i fængsel. Ryk direkte i fængsel

I 1904 søgte en amerikansk kvinde patent på et spil, hun kaldte The Landlord's Game. Hun havde konstrueret spillet for på pædagogisk vis at kunne forklare Henry Georges økonomiske filosofi, som hun var fortaler for. Det var en tidlig forløber for spillet, vi kender som Matador. Selv om det blev skabt til at illustrere samfundets økonomiske spilleregler, så illustrerer det også Guds nåde.

Matador

Lizze Magie anede næppe, at hun også havde opfundet et spil, som de fleste mennesker i hele den vestlige verden skulle komme til at kende i en eller anden form. I udlandet kalder de det Monopoly - herhjemme har vi kun kendt den danske variant af spillet, Matador, der kom på markedet i 1930'erne, indtil der også udkom et dansk Monopoly i 1996.Formålet med det populære brætspil er det samme i alle sine varianter: At komme til at eje flest grunde, indkræve så meget leje som muligt – og for alt i verden undgå ubehageligheder, som fx kortet med den berømte tekst: ”Gå i fængsel. Ryk direkte i fængsel. Selv om De passerer Start, inkasserer De ikke 200 kr.”

Spilleregler

I virkeligheden adskiller Matador sig ikke fra så mange andre brætspil af dem, vi spillede hjemme, når vi skulle hygge os. Det gjaldt altid om at vinde – om det så var ved at være klogere end de andre, hurtigere end de andre – eller bare heldigere. Uanset hvordan konceptet var, hvor lang tid spillet tog eller hvor ofte vi havde spillet det før, så var den ubetingede betingelse for en hyggelig aften, at vi var enige om spillereglerne. Og de trykte spilleregler havde altid det sidste ord, når en tvist skulle afgøres. Det var så ikke altid, vi kunne blive helt enige om fortolkningen af de trykte regler. Så måtte vi forhandle lidt frem og tilbage og som regel – men ikke altid – blev vi da også enige.

Oprindeligt var det ikke meningen, der skulle være en dommer til suverænt at håndhæve spillereglerne i fodbold. Det var jo en sport for gentlemen, som nok selv kunne finde ud af at afgøre tingene på høvisk vis. Enhver der har fulgt en slutrunde i VM i fodbold må konkludere, at spillet åbenbart ikke længere er forbeholdt gentlemen. I al fald virker det ikke ubetinget sandsynligt at en fodboldkamp ville kunne afvikles i høviskhed uden en neutral dommer. Nøjagtig lige som der er også er brug for upartiske dommere til at afgøre om samfundets spilleregler, det vil sige et lands love, bliver fulgt efter hensigten.

Fængsel og frihed

Tilbage til Matador. Her er der sjældent tilkaldt en upartisk dommer udenfor spillet til at håndhæve spillereglerne. Men der er en dommer indenfor spillet. Den dommer, der bestemmer, at nu har du værsågod at rykke direkte i fængsel. Heldigvis er der også en konge, der indimellem har fødselsdag og kan give spillere frikort til at slippe for at komme i fængsel.

Spillets forfader blev udviklet som et billede på samfundets økonomiske kræfter, men det kan også bruges som et billede på et andet aspekt af virkeligheden: At der er en dommer, der sender i fængsel – og en konge, der benåder fra fængsling. 

Jesus siger det selv i Bibelen:  

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Johannesevangeliet 8,34-37)” 

Sådan er spillereglerne: Enhver som synder – og det gør vi alle sammen, fordi vi er syndere – er hjemfalden til et liv i fangenskab og slaveri. Men Sønnen, Jesus, vil gå i stedet for os, så vi kan blive sat på fri fod og være virkelig frie. Når dommen lyder: "Gå direkte i fængsel", så kan vi få et frikort. Lige som i Matador er frikortet ganske gratis – men til forskel fra Matador, så er Jesus ikke kun for del heldige.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 24.10.2007

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også