01.09.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Helligånden
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Om tungetalens nådegave

Jeg forstår ikke, at jeg efter megen forbøn og tro på det ikke får lov at tale i tunger som mange af mine medkristne

Svar:

Tungetale er én af de mange særlige gaver, som Guds Ånd kan give til en kristen. Nådegaver kalder vi dem. Vi kan finde dem beskrevet ret udførligt i Bibelen i 1. korinterbrev kapitel 12-14. Fælles for gaverne er, at de gives til hver enkelt person, men for at den enkelte skal bruge dem til gavn for alle de andre kristne, man er sammen med.

Tungetalen er i den forbindelse lidt speciel. Paulus siger at tungetalen altid må udlægges for at den kan være til gavn for andre (kapitel 14, vers 27). Og det hænger sammen med tungetalens karakter. Den består af utydelige lyde, som er uforståelige for andre - og for én selv. Den er altså en slags ekstatisk sprog, som tales uden at man med sin forstand bestemmer, hvad man vil sige. Tungetalen kan være opbyggende for en selv. Det kan mange af de, der har denne nådegave, fortælle om. Men andre i fællesskabet kan altså ikke få noget ud af det, med mindre talen bliver forklaret. Og det kan den kun, hvis der er én i fællesskabet, der har tolkningens nådegave (kapitel 12, vers 10).

Når du ikke har fået lov at tale i tunger lige som mange af dine medkristne kan det kun forklares ud fra det, der står i kapitel 12, vers 11: Alt dette (altså alle de mange gaver, som lige er beskrevet i det foregående) virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Det er Guds Ånd, der bestemmer, hvem der skal have hvilke gaver og hvornår.

Der er forskellige grunde til at vi får forskellige nådegaver. Blandt andet at vi jo har forskellige opgaver. Det skriver Paulus om i kapitel 12, vers 29, hvor han spørger: Kan alle være aposle? Eller profeter? Eller lærere? Kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nådegave til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? Alle spørgsmålene her er retoriske spørgsmål. Det betyder, at det er indlysende hvad vi må svare på dem: Nej, selvfølgelig er alle ikke apostle, eller profeter, eller lærere o.s.v. - det ville jo være dumt! Derfor skal alle heller ikke tale i tunger.

Nu har du så altså ikke - selv om du har bedt om det - fået tungetalens nådegave. Det kan kan du naturligvis blive ked af, hvis du meget gerne vil have den nådegave. Men prøv for et stykke tid at flytte blikket lidt fra det du ikke har og find ud af, hvad det så er du har! For Gud har også udstyret dig med andre evner og gaver, som han gerne vil have dig til at bruge i det fællesskab, du er en del af. Det er dem, du skal få øje på og udvikle, så andre også kan få glæde af det.

Hvis du har lyst til at læse mere om nådegaver, kan du måske kigge i bogen: Nådegaverne - Guds udrustning til sine medarbejdere af Carsten Korsholm Poulsen. Bogen er udgivet af Lohses Forlag, som du finder på www.lohse.dk Guds velsignelse til at udvikle dine gaver!


Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også