01.06.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Kan man forklare modstridende tekster i Bibelen?

Hvordan kan det være, at der i Matthæus-evangeliet står, at Jesus ser Peter og Andreas og beder dem om at følge Ham - mens der i Johannes-evangeliet står, at det er Johannes Døberen, der fortæller dem, at Jesus er "Guds lam", og de derefter følger Ham af egen vilje. I Mattæus evangeliet er de også fiskere, og i Johannesevangeliet er de disciple af Johannes Døberen - det virker lidt modstridende...?

Svar:

Rod i discipelkaldet?

Tak for et godt spørgsmål. For nogle år siden standsede jeg også selv ved dette og tænkte som du, at det virker helt modstridende. Det fik mig til at se nærmere på situationen og forholdet mellem de oplysninger, som teksterne og evangelisterne giver.Det kræver lidt læsning og bladren, men det er det værd.

Først skal vi gøre os en ting klart: Kalds beretningerne af disciplene i synopsen (Matthæus -, Markus - og Lukasevangeliet) og situationen i Johannes evangeliet kapitel. 1 – er det samme begivenhed?

Hvis man svarer ja, (det er samme begivenhed, der beskrives) har man de store modsætninger, og alle de modstridende tanker rejser sig. Hvis man svarer nej, (det er ikke samme begivenhed) skal man til at kigge nøjere efter, hvilke oplysninger der gives, og hvad teksterne beskriver.

Jeg mener at det sidste er tilfældet: Der er ikke tale om samme begivenhed. Derfor vil jeg ikke komme med alle de punkter, hvor der er forskel og modstrid mellem teksterne. Mange bibelkritiske kommentarer gør det arbejde flot nok i forvejen. Jeg vil i det følgende forsøge at redegøre for, hvilke to forskellige situationer, der er tale om.

Både Johannes og Jesus samlede disciple omkring sig

Før Jesus træder frem i sit offentlige virke, (som begynder med dåben i Jordanfloden,) forbereder Johannes Døberen vejen for Jesu liv og gerning ved at forkynde til omvendelse og dåb. Alle evangelierne begynder deres beretning med at fortælle om det. Johannes evangeliet fortæller særligt herom uden at berette, at Jesus bliver døbt af Johannes. Vi får her nogle andre oplysninger. Også omkring Johannes samledes en folkeskare og Johannes knyttede en gruppe disciple til sig (se f.eks. Johannes evangeliet kapitel 3 vers 25f). I denne gruppe finder vi bl.a. Andreas (jf. Johannes evangeliet kapitel 1 vers 35-40), som åbenbart tidligt havde valgt at følge Johannes Døberen. Da de hører, at nu er den Messias trådt frem, som Johannes har forkyndt om, vælger de at følge Johannes' anvisning om at følge "det Guds lam, der bærer verdens synd".

Peter og Andreas møder Jesus

I glæde over at have fundet Messias går de til deres familie og venner og inviterer dem til at komme og møde Jesus. Det er her, at Simon (Peter eller Kefas) kommer ind i billedet. Andreas, hans bror, inviterer ham med for at se og møde Jesus. Og det sker. Men Jesus kalder ikke Peter her til at blive en discipel af ham.

Efter dette møde – med kendskab om og erkendelse af, at Jesus er Messias – går Peter tilbage til sit arbejde som fisker; hvilket mange andre også har gjort. Flere af Jesu disciple som først var knyttet til Johannes Døberen, har været fiskere ved Genesaret Sø og tidligere mødt Jesus, inden Han kalder dem til at være disciple.

Jesus kalder

Så vidt teksten i Johannes evangeliet. Jesus bliver døbt, forkynder sin virksomhed og kalder sine første disciple. Den korte udgave kan vi finde i Mattæusevangeliet kapitel 4 vers 18ff og Markusevangeliet kapitel 1 vers 16ff, hvor det særligt handler om Peter.

Men mere spændende er beretningen i Lukasevangeliet kapitel 5, vers 11. Jesus kommer til Genesaret Sø. Han har brug for en båd at forkynde fra. Han går direkte hen til Simon – de kender jo hinanden! – og låner hans båd. Jesus vil overbevise Peter om, at Han har tænkt større "fiske-planer" for ham, og der sker et stort fiskeunder (Lukasevangeliet kapitel 5 vers 5-7). Peters reaktion er: »Gå bort«. Hvorfor? Han erkender sin egen synd, da han ved, at han står over for Guds hellige! Gud selv. Det er jo netop det, Johannes Døberen har forkyndt for dem. Det er jo netop det, han selv har mødt, da hans bror Andreas førte ham til Jesus. Og nu er Peter her på sine knæ og ser sig selv i mødet med Gud selv. I troen på, at Jesus er Gud ('det Guds lam…'), kalder Jesus ham til at følge sig og til at fange mennesker.

Deres baggrund for at adlyde Jesu kald

Sådan læser jeg disse tekster. Det betyder, at når vi i de korte kaldelses beretninger møder Jesus, der her og nu kalder Peter, Andreas, Johannes, Jakob m.fl. midt i deres hverdag og arbejde til at følge Ham og forlade alt, så sker det i den tro, at de ved, hvem Jesus er! I den forstand er det ikke en pludselig indskydelse eller tanken om det store eventyr.

Troen på, at Jesus er den, Han siger, Han er, driver dem i kærlighed til at adlyde Jesu kald. Det er en afgørende vigtig pointe!

Den kommer ikke frem ved at læse teksterne som modstridende, men viser sig netop tydelig ved at beskrive den virkelighedssituation, som teksterne tager sit afsæt i.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 01.06.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også