19.05.2016 15:45 Alder: 8 yrs
Kategori: jn-svar
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Kan Gud tilgive Djævelen?

Gud tilgiver os alle vores synder. Vil det sige, at hvis djævelen fortrød og bad om tilgivelse, så ville han få det? Ved godt at det kan lyde lidt sært, men jeg håber I kan give et svar på det. 


Svar:

Tak for dit spørgsmål – som ikke er spor sært. Det er tværtimod ret interessant. For umiddelbart vil man jo sige, at det er sådan et ”Hvad nu, hvis …”- spørgsmål, som man ikke kan svare på. Og det er for så vidt også rigtigt. Der er ikke sagt noget i Bibelen om det.

Alligevel tror jeg, at man godt kan sige lidt. For vi ved noget om forholdet mellem Guds mennesker og Guds engle!

Fortabelsen er bestemt for Djævelen

Djævelen er, så vidt vi kan se det, en af Guds engle, der er faldet fra Gud. Han omtales i Jobs bog som en af ”gudssønnerne”, altså en engel. Og vi læser også i Ny Testamente om et fald i engleverdenen (SE Judas’ brev 1,6). Derimod er der ikke omtalt nogen frelsesplan for englene! – man kan næsten sige tværtimod: ”Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af” (Hebr 2,16). Og det siges udtrykkeligt om ”den evige ild”, altså fortabelsen, at den ikke er bestemt for mennesker, men for Djævelen og hans engle (Matt 25,41). Så når mennesker går fortabt, så er det altså slet ikke Guds mening med os! Det var ikke det, vi var bestemt til.

Men hvorfor er der ingen frelsesplan for Djævelen og de onde ånder? Det hænger sikkert sammen med, at kun mennesker er skabt i Guds billede. Vi mennesker kan være Guds børn, men det kan Guds hellige engle ikke! Englene er nemlig ikke skabt i Guds billede; de er skabte væsener ligesom dyrene og planterne. Derfor er der heller aldrig i Bibelen tale om et kærlighedsforhold mellem Gud og englene. De kan tjene Gud og tilbede ham; men det siges aldrig, at de elsker Gud, eller at han elsker dem.

Djævelens væsen er had

Derfor er det også vanskeligt at forestille sig, at Djævelen skulle kunne fortryde og bede om tilgivelse, for det forudsætter en slags kærlighed til Gud, en længsel efter Gud. Og Djævelens hele væsen er et had til Gud.

Endelig er det vigtigt, at vi jo ikke tilgives som belønning for en smuk anger (heldigvis, for det kan sommetider være lidt småt med dén!). Vi tilgives i kraft af, at Jesus blev menneske, led døden i vores sted og sonede vores synd. Men Jesus er aldrig blevet engel (han kaldes sommetider i Bibelen for en engel; men han er født af Gud, han er ikke skabt af Gud, sådan som englene er det. Han er ét med Gud; det er englene ikke). Og Jesus er aldrig blevet forsoner for englenes fald fra Gud.

Så meget tyder altså på, at selv om Djævelen skulle fortryde sit oprør og bede om tilgivelse (hvilket i sig selv virker umuligt), så er der ingen frelsesordning for faldne engle.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 19.05.2016

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også