04.11.2009 12:00 Alder: 15 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvorfor beskytter Gud ikke mod frafald?

Hvordan kan det være at man kan falde fra troen (hvilket jeg mener bibelen giver udtryk for), når der også samtidig står i biblen at Gud vil fuldføre sin gode gerning i os (Filipperbrevet 1,6)?

Er det ikke på en måde Guds opgave at holde den tro ved lige som han har skabt i os? Når Gud gerne vil frelse os, hvorfor kan en udvalgt og af Gud genfødt kristen så falde fra?


Svar:

Det er nogle store spørgsmål, som kristne til alle tider har bakset med!

Der kan ligge to lag i dine spørgsmål:

Lag 1: Hvordan svarer Bibelen på disse spørgsmål.

Lag 2: Hvorfor er Bibelens (Guds) svar på disse spørgsmål sådan som de er?

Lag 1 tør jeg godt prøve at svare på. Lag 2 kan vi mennesker vist ikke rumme svaret på – Gud har i hvert fald ikke givet os et svar.

Lag 1:

Gud ønsker virkelig at give ethvert menneske troen og bevare det i troen, så det kan blive frelst, for ”…Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.” (1 Tim 2,3f.).

Samtidig ser vi, at dette ikke altid sker: kristne kan falde fra! Vi ser det i fx lignelsen om den fortabte søn, der valgte at gå hjemmefra. Vi ser det i de mange advarsler mod at falde fra (fx 1 Tim 4,1) og vi ser det i de alvorlige steder (fx Hebr 6,1-6) hvor der tales om kristne, der falder fra og så ikke længere kan vende tilbage igen (som den fortabte søn jo heldigvis kunne).

Derfor opfordres vi overalt til at holde troen levende!

Lag 2: 

Men hvorfor skal dette være nødvendigt?

Som sagt kan jeg ikke svare på det – det kan kun Gud forstå.

Men det viser os i hvert fald hvor frygtelig en ”tyngdelov” synden er: selv i os kristne, der i dåben har fået dødet det gamle menneske og har fået Helligånden i os – selv her kan synden vinde så meget magt i os, at den kan rive os ud af troen og frelsen igen, hvis vi ikke hele tiden kæmper imod!

Men hvorfor lykkes det for nogle kristne at bevare troen, mens andre mister den? Det kan vi ikke svare på. Bibelen har kun ét svar på det: ”Er du bekymret for det med at man kan falde fra? Så pas godt på din egen tro og styrk dine medkristne i troen!”. Andet svar får vi ikke.

Hvis et menneske på dommens dag vil stå som én, der var troende, men faldt fra, så er ét sikkert: det er ikke hverken Guds vilje eller Guds skyld! Intet kan rive dette menneske ud af Guds kærlighed (Rom 8,38f) – Gud vil altid elske det! Fil 1,6: fra Guds side er sagen klar: han vil inderligt gerne fuldføre troens løb, Gud slår ikke hånden af os undervejs! Men vi kan selv vælge at gå. Hvorfor nogle vælger at gå og andre at blive? Det spørgsmål kender kun Gud svaret på – og mon ikke det også er bedst sådan…


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 04.11.2009

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også