08.05.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Forfatterprofil

Hvordan forstå Daniels Bog 7?

Jeg kunne godt tænke mig at vide helt præcist, hvordan Daniels Bog 7 skal tolkes. Handler det om Verdensdommen og Jesu genkomst? Jeg forstår ikke helt det med de fire konger osv.

Svar:

Det er ikke muligt at vide helt præcist, hvordan Daniels Bog 7 skal tolkes i alle detaljer.

Verdenshistoriens inderside og yderside

Hvis man sammenligner kapitel 2 og 7 i Daniels Bog, er det påfaldende, at kong Nebukadnesar i kapitel 2 så verdenshistoriens yderside. Denne verdens riger viste sig i deres materielle glans og herlighed i skikkelse af en vældig billedstøtte – "dens pragt var overvældende!" (Daniel 2,31)

Nebukadnesar så kun Guds rige som en sten, der knuser billedstøtten, som er de fire kongeriger, beskrevet som dyr, vi læser om i Daniel 2 (og 7).

Profeten Daniel så ifølge Daniel 7 verdenshistoriens inderside – dens rovdyrnatur! For ham var Guds rige Menneskesønnens rige (Daniel 7,13-14) , der ikke kan gå til grunde - helt modsat verdensrigerne, der skulle knuses og føres bort med vinden "som avner på en tærskeplads om sommeren." (Daniel 2,35)

De fire riger

De fire riger/rovdyr er ifølge den mest sandsynlige tolkning: Babylon (612-538 f.Kr.). Bjørnen er det grådige, medisk-persiske rige (538-333 f.Kr.).Den hurtige leopard (Aleksander den Store) er det græsk-makedonske rige (333 f.Kr.) som efterfølges af eller går over i Romerriget, det fjerde dyr, som var "forskelligt fra de andre dyr".

Dette sidste har muligvis noget at gøre med, at Aleksanders verdensrige efter hans død blev delt i fire riger (men uden hans styrke), som efterhånden gik op i Romerriget, der blev brugt af Gud til at samle kulturen og folkene omkring Middelhavet og derved forberedtes forkyndelsen af evangeliet på det græske sprog, som rigtig mange mennesker forstod på Jesu tid.

Det Gamle Testamentes skrifter var langt på vej blevet oversat til græsk et par århundreder før Jesu tid. Denne oversættelse, Septuaginta, blev et vigtigt middel i Guds hånd til at forberede og videreføre evangeliets forkyndelse. Den blev apostlenes missionsbibel, men dens sprogdragt stammede fra Aleksander den Stores verdensrige.

Det evige rige

Man kan sige, at i Romerrigets dage begyndte Gud at skabe et nyt evigt rige, som skulle blive verdensomspændende, på trods af alle andre, vældige verdensriger der dukkede op i tidernes løb. Der står om dette rige i Daniel 7,13-14 , at det skal overgives til en, der ligner en menneskesøn, al magt skal overgives til ham – hans herredømme skal være et evigt herredømme, som ikke skal forgå – hans kongerige skal ikke gå til grunde. Det er derfor Jesus siger om sig selv i Matthæus 28,18-19: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple..."

Verdensdommen og antikrists rige

Læser man Daniel 7 og 8 i sammenhæng er det tydeligt, at en del af profetien handler om verdensdommen (den endelige dom). Det rige, der blev indvarslet ved Kristi første komme, vil blive endeligt virkeliggjort, når han vender tilbage (Se Matthæus 26,64). Da skal alle knæ bøje sig for ham og erkende og bekende: "Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!" (Filipperbrevet 2,10-11)

Men jeg tror det er vigtigt, at regne med at de nævnte fire riger også er typer på riger og magter, som fra tid til anden vil komme indtil Jesus genkomst. Derfor er det fjerde rige ikke kun en betegnelse for det romerske verdensrige, men også en profeti om det antikristelige rige. Dette rige vil blive ødelagt, men først efter, det er blevet verdensomspændende (Daniel 7,23-24) og bliver ledet af "det nye horn" (Daniel 7,20), som må være antikrist. Han gør bevidst oprør mod Gud og vil underkue den Højestes hellige (Daniel 7,25) , som alligevel ikke bliver overvundet og det hele ender med, at Gud vinder kampen og deler herredømmet med sit frelste folk, som ifølge Johannes' Åbenbaring 22,5 skal være konger i evighedernes evigheder.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 08.05.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også