11.01.2005 12:00 Alder: 20 yrs
Forfatterprofil

Hvordan dyrker jeg min tro?

Jeg er Kristen i mit sind. Plus at jeg er døbt og konfirmeret. Jeg vil gerne dyrke min tro mere i dagligdagen. Hvad kan jeg så gøre? Stortset er alle mine venner muslimer. Dem passer jeg bare enormt godt sammen med. Hvordan kan det være? Jeg elsker min tro, og vil på ingen måde ændre den.

Svar:

En kristen er en del af et fællesskab

Jeg ved ikke, hvad du tænker på med at "dyrke din tro mere." Men jeg kan forestille mig, at du måske sammenligner din tro med muslimernes, som du er tæt på, og de har netop mange flere synlige ting i deres trosdyrkelse. Det har kristne ikke på sammen måde. Måske oplever du også, at du er meget alene med din tro, for du nævner, at de fleste af dine venner er muslimer. Du mangler sandsynligvis nogen at praktisere din tro med. Hvad er tro i praksis? Først og fremmest er det at være med i et trosfællesskab, at være sammen med andre man deler troen med, og i fællesskab lytte til Guds ord og tilbede ham, deltage i nadveren og være fælles med andre i bøn. Det er nogle af de helt centrale ting hvis vi skal bruge udtrykket: at dyrke sin tro. Bibelen bruger flere billeder om det at være døbt, og et billede er det, at vi som døbte er blevet en del af Kristi legeme på jord. I Første Korintherbrev kapitel 12 vers 12 står: "For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme,". Mange har den opfattelse, at det med troen er noget som bare er inde i mig, og ikke kommer andre ved, men det er altså ikke Bibelens udtryk. Som kristen er man en del af et større fællesskab, hvor man med hver sine forskelligheder kan hjælpe og støtte hinanden.

Afhængighed af hinanden

Jeg hører ofte et andet lille billede på det kristne fællesskab: Et stykke brænde, der bare får lov at ligge for sig selv og brænde går hurtigere ud, end hvis det blev lagt ind i et bål. Sådan er det med vores tro, går vi alene med det, er vi langt mere sårbare end hvis vi sørger for at være med i et fællesskab omkring troen. Vi har noget at give hinanden.

De første kristne menigheder hjalp også hinanden til det. Paulus skriver til menigheden i Efesos at han ber til Gud for dem: "...at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og at I må være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås." Efeserbrevet kapitel 3 vers 14-19.

Muligheden for at forstå bredden og længden, højden og dybden af Gud, den ligger i fællesskabet. Så mit allerførste råd til dig vil derfor være at søge aktivt ind i en menighed. Hvis du er interesseret kan vi hjælpe dig med at finde frem til et sted i dit område.

Kristne og muslimers samhørighed

Til dit andet spørgsmål om, hvordan det kan være, at du føler dig så godt tilpas blandt muslimer? Ja, det er faktisk ikke så mærkeligt, for vi har rigtig meget til fælles med muslimer. Vi deler den opfattelse, at der er én Gud og at han har åbenbaret sig for os. Vi er enige om, at der er en autoritet over os, og at det er Gud den almægtige, der er skaberen af alt liv og som vi skylder at give ære og tak. Hvis du ikke er en del af et kristent fællesskab, så kan jeg godt forstå, hvis du kan opleve det som en befrielse og en tryghed af være sammen med muslimer der har et gudsforhold, fremfor mennesker der ikke regner med en Gud overhovedet, og ikke har den mindste trang til at indrette deres liv efter andet end deres egen sunde fornuft.

Der ligger her på JesusNet.dk en meget fin artikel om, hvad vi har til fælles med muslimer - og hvad der skiller os. Den vil sikkert også kunne hjælpe dig til at forstå, hvorfor du føler en samhørighed med muslimer. Samhørigheden er god og den kan der komme meget godt ud af, men det er vigtigt at du også finder glæden og styrken i fællesskabet med dine kristne brødre og søstre for at blive bevaret i den kristne tro og for at vokse i erkendelsen af Guds kærlighed. (jvf. Efeserbrevet kapitel 3 vers 18-19)

Hvad tror kristne og muslimer?


Forfatterprofil

Lagt på nettet 11.01.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også