28.04.2005 12:00 Alder: 19 yrs

Skrevet af:
Jan Frost

Hvad mener Jesus: "Nogen skal ikke smage døden før..." ?

Jeg har svært ved at forstå Markusevangeliet kapitel 9 vers 1. Her siger Jesus til sine disciple: "Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde." Hvad mener Jesus egentlig her? Hvis han taler om Dommedag og sin genkomst til Jorden, giver det jo ingen mening, da der som bekendt er gået små 2000 år uden, at der er sket noget.

Svar:

Du har fuldstændig ret i, at det ikke kan være sin genkomst, Jesus har tænkt på med disse ord. Men hvad mener han så? Ud fra teksten er der flere muligheder.

For det første kan man forstå Jesu ord i sammenhæng med den efterfølgende beretning som er ”Forklarelsen på bjerget” (Mark.9, 2-8). Her får tre af Jesu disciple netop lov til at se Jesu magt og herlighed på en helt særlig måde.

En anden mulighed er, at ordet ”se” skal forstås som at ”få øjnene op for”. Hermed kan Jesus så have ment, at disciplene omkring ham skulle få lov til at se Guds rige manifestere sig med ”magt og vælde” gennem de gerninger og undere, Jesus gjorde.

Endelig – og måske mest sandsynlig – kan Jesus have tænkt på det, der skulle ske efter hans død: Jesu opstandelse og Helligåndens komme. Med Jesu opstandelse fra de døde og Helligåndens udgydelse over Guds menighed er Guds rige helt bogstaveligt ”kommet i magt og vælde”. Ikke synligt for alle – som det vil ske, når Jesus kommer igen – men for Guds menighed. Også for de disciple, som han talte disse ord til: ”Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde."


Skrevet af:
Jan Frost

Lagt på nettet 28.04.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også