28.01.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Gud, Bibelen
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Har mormonerne ret?

Jeg har i dag haft besøg af to mormoner, som gerne ville overbevise mig om at evangeliet ikke er fuldkomment uden Mormons bog, og at man bør døbes af en mormonpræst med autoritet til at døbe. Da I, i svarpanelet, formodentlig IKKE er mormoner, men "almindelige" kristne, kunne I måske fortælle mig hvorfor dette IKKE skulle være sandt.

Svar:

Mormonerne er ikke de første, som mener, at evangeliet skal fuldkommes gennem noget andet, som kommer senere end Ny Testamente. I Oldtiden levede perseren Mani i det tredje århundrede. Han mente det samme og grundlagde manikæismen med stærkt afvigende meninger, som han udgav for at være den sande kristendom, og han vandt tusindvis af tilhængere og hans bevægelse levede i flere hundrede år.

Senere kom Muhammed, som mente det samme, og så kom mormonerne, og nogenlunde samtidig med dem er Bahai kommet.

Evangeliet kræver ingen "justeringer" eller "nye" oplysninger

Imod alt dette taler Hebræerbrevet, som siger, at Gud i fortiden talte til fædrene ved profeterne, men nu ved dagenes ende har talt til os ved sin Søn (Brevet til Hebræerne 1,1-4).

Jesus har sagt, hvad der skal siges, og gjort, hvad der skal gøres. Ganske vist skal Helligånden vejlede apostlene i hele sandheden. Det lover Jesus dem Skærtorsdag aften (Johannesevangeliet kapitel 16 vers 13), men det betyder ikke, at han vil give dem nye oplysninger om Jesus og fortiden. Det betyder, at han vil vejlede dem ind og rundt i det, som Jesus allerede har sagt til dem. De eneste nye oplysninger, Helligånden kommer med, er oplysninger om fremtidige begivenheder til advarsel for de troende (jvfr. Apostlenes Gerninger kapitel 11 vers 27-28 o.l.) eller hvem der skal sendes ud som missionærer (Apostlenes Gerninger kapitel 13 vers 1-3) eller hvor missionærerne skal rejse hen eller undlade at rejse hen (Apostlenes Gerninger kapitel 16 vers 7). Ånden kan også belære om trosspørgsmål (Apostlenes Gerninger kapitel 10 vers 3-16), men det er da netop en vejledning i det, som Jesus allerede har lært dem (Markusevangeliet kapitel 7 vers 1-23, særlig vers 19). Johannes Åbenbaring ligger helt på linje hermed.

Derfor er Mormons bog ikke nogen nødvendig tilføjelse til Bibelen og evangeliet.

Mormons bogs tvivlsomme troværdighed

Noget helt andet er, om Mormons bog overhovedet er troværdig, og det er der rigtig meget, som tyder på, at den ikke er. Blandt andet skriver en kritiker, at den skulle indeholde et Shakespeare-citat. han levede i England i 1600-tallet, så det er umuligt, at indianerne i Oldtidens amerika skulle kende noget til det.

Den omtalte kritiker er Arild Romarheim, og hans bog er "Moderne religiøsitet", Oslo 1979, Forlagt av H. Aschehoug & CO. (W. Nygaard), ISBN 82-03-09097-4, side 186 til 191.

Noget helt tredje er mormonernes lære i øvrigt, og ifølge Arild Romarheim mener mormonerne, at Gud har været et menneske og har arbejdet sig op til at blive Gud, og det samme kan ske for os andre, som er mennesker nu. Mormonkirkens femte præsident (Snow) skulle have sagt: "Hvad mennesket er, har Gud en gang været. Hvad Gud er, kan mennesket en gang blive." Dette er helt i strid med Bibelens lære. Vi kan få del i guddommelig natur (Peters 2. brev 1,4), men vi bliver ved med at være mennesker. Gud er evig (Salmernes Bog 90,1-2) og ham alene skal vi tilbede. I Bibelen er der et klart skel mellem skaber og skabning, og det må vi ikke søge at tilsløre eller slette. Du bør altså udspørge mormonerne meget grundigt om deres lære på dette punkt og også gerne andre. Så vil det komme frem, hvad de står for. Du bør nok også have kontakt til en kristen leder, som kan hjælpe dig, hvis denne samtale bliver meget vanskelig eller forvirrende.

Jeg kan altså ikke anbefale, at du skal døbes i mormonkirken. Du er jo døbt i forvejen, og den dåb er god nok. Og mormonkirken har angiveligt store problemer med at holde sig til den bibelske lære alene.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 28.01.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også