08.12.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Er Muhammed med i Esajas´ Bog?

Kender I Esajas 29,11-12? Hvad betyder de vers? Der er ingen henvisninger i hjørnet. Muslimerne mener, der henvises til Muhammed, der ikke kunne læse, og alligevel kom med koranen som er forseglet. Jeg vil rigtig gerne høre den kristne forklaring. Lige dette sted har forvirret mig meget og længe. Jeg oplever at religionssamtaler er et ømt punkt mellem muslimer og kristne. Begge tror jo de kender sandheden, og de ender med at såre hinanden. Personligt måtte jeg stoppe med at snakke med min muslimske veninde, da hun forvirrede mig meget, og var ved at hive mig væk fra troen på Jesus. Men hvordan skal evangeliet så nå ud til dem? Jeg håber rigtig meget at I kan hjælpe mig med mine spørgsmål, da det er noget, der har fyldt mig i et år nu.

Svar:

Ikke om Muhammed i Esajas` Bog

Du spørger hvad Esajas 29,11-12 skal betyde. Der står: "Modtager I et syn, bliver det som ordene i en forseglet bog: Giver man den til en, der kan læse, og siger: »Læs dette her!« svarer han: »Det kan jeg ikke, for den er forseglet.« Og giver man bogen til en, der ikke kan læse, og siger: »Læs dette her!« svarer han: »Jeg kan ikke læse.«"

Kan dette være om Muhammed, der ikke kunne læse, og fik Koranen som en forseglet bog? Nej, det tror jeg ikke. Det er vigtigt at sige, at det der står i Esajas` Bog i første omgang havde betydning for dem, som det blev talt og skrevet til den gang. Samtidig er der også ord i Bibelen, som har en betydning, der rækker ud over deres egen samtid og taler om noget, de første lyttere eller læsere ikke umiddelbart forstod. Men versene her er noget, der meget konkret henviser til en situation, de stod i. De er sagt i en sammenhæng, hvor profeten Esajas anklager Jerusalem for ikke at forstå Guds ord, når han advarer dem og kalder dem til omvendelse. De som skulle høre det profetiske ord er døve, og de som skulle se syner og således se vejen fremad, går i blinde. Giver man dem en bog, er den som lukket for dem, eller de kan ikke læse. Det er en anklage - ikke mindst af folkets ledere - af at de ikke forstår, hvad der er Guds vilje. Således er der ingen grund til at se på disse vers som noget der handler om Muhammed.

Religionssamtaler

Religionssamtaler – og det betyder for os i Danmark lige nu ikke mindst samtaler mellem kristne og muslimer - er svære, men de er også vigtige og nødvendige. Vi har brug for dem for ikke at lave forkerte fjende- og skræmmebilleder af andre. Men vi har også brug for dem, for bedre at forstå os selv og øve os i at sætte ord på, hvad vi tror på, og hvad troen betyder for os. Når samtaler med andre omkring deres tro forvirrer os, er det måske fordi, vi lærer noget om deres tro, som vi havde en helt anden forestilling om. Det kan også være fordi, vi ikke kender og selv og vores egen tro godt nok, og da kan samtalen med de andre være en inspiration til at granske ens eget ståsted noget mere. Det kan godt være, man får brug for at tale med andre, som man deler tro med, og så kan det være en rigtig god anledning til selv at få mere afklaring på, hvor man står.

Jeg vil opfordre dig til ikke at stoppe samtalen med din muslimske veninde, men tal også med andre kristne om dine spørgsmål og om din tvivl, så det bliver en god anledning for dig til at komme videre med din egen tro.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 08.12.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også