23.04.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Kristenlivet, Menneskelivet
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Er kristendom ikke en lovreligion?

Vi kalder Jødedommen for en lovreligion, men kan man ikke også kalde kristendommen dette på baggrund af Bjergprædiken?

Svar:

Friheden - baggrund for budene

For det første vil jeg gerne pege på, at jødedommen har udviklet sig til at være en lovreligion. Når man læser Gammel Testamente med dens love og regler er det vigtigt at være opmærksom på, hvad baggrunden for alle reglerne er: Gud har sat dem fri fra slaveriet i Egypten, og han vil give dem et nyt land. Derfor får de en hjælp til at leve som hans folk i

det land. Det tydeligste er vel der, hvor de får De ti Bud, 2. Mos 20,1-2. Der begynder Gud med at slå fast: "Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset."

Fuld efterfølgelse af loven er umulig

Senere hen udviklede jøderne - især de farisæiske retninger af jødedommen - budene til at blive stramme regler, som det var næsten umuligt at overholde. Det er det, Jesus gør op med mange steder i evangelierne. På samme måde er det den forkerte brug af lovene fra GT, Jesus gør op med i Bjergprædikenen. Når han siger: "I har hørt, at der er sagt til de gamle: 'Du må ikke begå drab', ..., men jeg siger jer ..." (Matt 5,21ff) Så viser han egentlig, at den stramning af budene, som farisæerne havde lavet, var alt for lille! Jesus vil med sine barske ord vise, at der findes ikke et menneske, der kan overholde alle budene og dermed være retfærdig for Gud!

I Matt 5,20 siger han, at menneskers retfærdighed skal overgå farisæernes, hvis de vil have en chance for at komme ind i Himmeriget. Det var ikke så let! Farisæerne var nemlig virkelig fromme og levede af al magt efter Guds bud og de stramninger, de selv havde tilført. Så Jesus siger egentlig her, at det er umuligt at være så from = holde budene tilstrækkeligt, så det er godt nok til at komme i Himmeriget på.

Tro er vejen til frelse

Derfor er Bjergprædikenen langt fra at være en lovreligions leveregel. Den afslører tværtimod, at mennesker har kun en chance for at komme i Himmeriget: Ved tro på, at Jesus Kristus har sørget for det.

Andre steder fra Matthæus-evangeliet kan måske forklare det: Matt 10,8: Om evangeliet og livet med Jesus: "I har fået det for intet, giv det for intet." Matt 11,28: "Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile." Det hele bliver samlet i Det dobbelte kærlighedsbud" i Matt 22,34ff, hvor Jesus gør klart, at det største bud i loven er at elske! Kærlighed til Gud og kærlighed til næsten er uadskillelige størrelser - og med dem er loven opfyldt.

Kristendommen lærer os så også, at vi er ikke i stand til at gøre det, så vi opfylder det bud. Derfor har vi brug for frelsen i Jesus.


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 23.04.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også