03.04.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Kristenlivet
Johan Schmidt Larsen

Skrevet af:
Johan Schmidt Larsen

Er det nødvendigt at kunne tilgive hinanden?

Engang til et møde var der en som sagde at hvis man ikke tilgav hinanden, lige meget hvor ondt der var gjort mod én, så kom man ikke i himlen. Er det rigtigt? For hvis der var én der gjorde min familie ondt så tror jeg aldrig jeg ville jeg ikke kunne tilgive ham.

Svar:

Har man ikke noget personligt i klemme, er det let nok at sige, at vi skal tilgive hinanden uanset omstændighederne. Det bliver straks sværere, hvis vi selv eller vore nærmeste har været udsat for direkte onde handlinger eller overgreb. Her har de menneskelige evner til at tilgive ganske enkelt svært ved at følge med.

Samtidig må vi ikke se bort fra, at villigheden til at give og modtage tilgivelse er en vigtig forudsætning for at leve i et åbent og harmonisk forhold til Gud og mennesker. Vi må gerne blive vrede og sårede, når andre handler åbenlyst forkert over for os. Det er både tilladt og forståelig. Det er imidlertid vigtigt, at vi ikke standser her. Det kan være hårdt at skulle tilgive andre, og ofte kan det være en svær proces, som tager kortere eller længere tid.

Manglende villighed til at tilgive er dog synd mod Gud, og utilgivet synd adskiller os fra Gud og hans rige. Får vi ikke sat tilgivelsens hjul igang, vil det skabe bitterhed, vrede og en kronisk mistillid til Gud og mennesker.

Mange mennesker har misforstået, hvad tilgivelsen indebærer. De mener tilsyneladende, at hvis de tilgiver en person, som har såret dem dybt, så kan Gud ikke dømme dette menneske eller irettesætte ham. "Han slipper alt for billigt", tænker de. "Men hvis jeg ikke tilgiver personen, så har Gud frihed til straffe ham. "Jeg ønsker retfærdighed, derfor vil jeg ikke tilgive!" Men det er en forkert forestillig og er dybest set mistillid til Gud. Guds handlekraft begrænses ikke af, om vi tilgiver, eller vi ikke gør. I sin guddommelige visdom vil Han irettesætte og dømme folk, som Han ser behov for det. Vores tilgivelse giver derfor ikke andre mulighed for at slippe billigere overfor Gud. Det befales os derimod at tilgive for vores egen skyld, ikke nødvendigvis for andres. "For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser (Mattæus evangeliet 6,15-16).

At lære at tilgive kan være en lang og smertelig proces, men den er nødvendig for os selv, vort forhold til Gud og vort medmenneske.


Johan Schmidt Larsen

Skrevet af:
Johan Schmidt Larsen

Lagt på nettet 03.04.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også