11.08.2014 00:00 Alder: 10 yrs
Kategori: jn-svar
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Beder Jesus kun for kristne?

I Johannesevangeliet kapitel 17 læser vi Jesu sidste bøn. I vers 9 står der, at Jesus beder for os (disciplene) og ikke for verden. Beder Jesus aldrig for verden, men kun for os som tror på ham?


Svar:

Jesus beder for kristne

”Verden” betyder i denne sammenhæng den del af menneskeheden, der ikke tror på Gud og dermed vender ryggen til ham. Jesus er her ved at give sin afskedstale til sine disciple inden han skal dø og opstå og tage tilbage til sin himmelske Far. Nu skal disciplene på en måde til at være alene og stå på egne ben. Midt i en verden, der ikke forstår deres tro. Midt i en verden, hvor mange vil modarbejde deres tro.

Jesus taler for at trøste dem. De er ikke alene. For selv om Jesus ikke længere er fysisk hos dem, er han der alligevel gennem sin hellige Ånd. Og han er også hos disciplene på den måde, at han beder for dem. Jesus og hans Far snakker til stadighed sammen om de kristne og hvad de har brug for. Det er der en stor tryghed i at vide.

Denne tryghed gælder kun for os kristne. Kun vi har Jesus som forbeder og Gud som vores himmelske Far. Derfor gælder det her for os, men ikke for ”verden”.

Jesus elsker hele verden

Men det betyder på ingen måde, at Jesus ikke tænker kærligt på alle de mennesker, der er i ”verden”! Vi kan se nogle vers længere fremme (vers 21-23) at Jesus brændende ønsker, at disse mennesker også må blive kristne. Han ønsker, at de kristne gennem deres vidnesbyrd kan give Helligånden mulighed for at skabe troen i deres hjerter. Og så kommer de også ind under alt det gode, som Jesus giver os kristne. Jesus elsker alle mennesker – også alle dem i ”verden”, som vi kan se af hans ord i Johannes 3,16: Her bruger Jesus ordet ”verden” om alle mennesker – fordi vi alle i os selv er syndere, der vender ryggen til Gud. Han siger her, at han vil give sit liv for at ethvert menneske, der tror på ham, skal frelses.

Jesus beder sikkert også for verden

Jesus fortæller os her, at han beder for de kristne, ikke for verden. Det er et citat fra en bøn, Jesus står og beder til sin Far netop på dette tidspunkt. En bøn, hvor hele fokus er på, at disciplene kommer til at stå i en helt ny situation.

Det siger ikke noget om, at Jesus ikke i andre bønner kan snakke med Far om verden. Det er i hvert fald helt sikkert, at ethvert menneske i verden ligger Jesus på sinde: han ønsker virkelig, at netop dette menneske også skal frelses. Så naturligvis snakker Jesus og hans himmelske Far også sammen om ”verden” nu. Men vi kristne har en særlig tryghed i at vide, at Jesus som vores ypperstepræst altid taler vores sag i den himmelske dimension, som der står i Hebræerbrevet 7,25: "Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 11.08.2014

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også