13.03.2012 12:00 Alder: 10 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvordan er man Jesus værd?

Jesus siger: "Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd" (Matthæusevangeliet 10,37) Skal man elske Jesus højere end ens familie før man kan opnå frelse? Skal man være villig til at opgive alt for Jesus, for at man kan være en discipel til ham? Er hans frelse gratis, blot man er stærk i troen, eller skal ens tro være "stærk nok" før dette sker?

Svar:

Teksten, du henviser til, er helt sikkert en, man godt kan støde sig en lille smule på. Kan Jesus virkelig mene, at vi skal forsage vores familie for at være Jesus værd? I Lukasevangeliet er det endog formuleret endnu mere skarpt:

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. (Lukasevangeliet 14,26).

Her er det vigtigt at bemærke, at Jesu udsagn er oversat til græsk fra aramæisk, hvor betydningen snarere er 'elske mindre', så det i virkeligheden svarer meget godt til udsagnet i den tekst, du peger på.

Det andet, som det er vigtigt at lægge mærke til er, i hvilken sammenhæng, det er sagt. Det træder tydeligere frem i Lukasevangeliet, at det handler om, at hvis vi vil være Jesu disciplie, ja, så er der ting, vi må give afkald på; eller rettere: Der er ting - inklusive vores familie - som vi må prioritere lavere. For hvis Jesus skal være Mester i vores liv, så kan det ikke være anderledes. Altså, I denne sammenhæng handler Jesu ord om at være ham værd, om at vi må være rede til at sætte Jesus foran alt andet, hvis vi vil være hans disciple.

At praktisere kærlighed

Så for at besvare dine spørgsmål: Ja, jeg tror vi må forstå Jesus sådan, at vi skal være villige til at sætte alt andet til side for at være hans discipel. Til gengæld er det vist ikke rigtigt at sige det på den måde, at man skal elske Jesus højere end ens familie, før man kan opnå frelse. Hvis kærligheden til ens familie får den praktiske konsekvens, at man ikke har plads til Jesus i sit liv, så kan frelsen imidlertid sagtens komme i fare, hvis det går ud over troen.

Her vil jeg også gerne indskyde, at kærlighed ikke er et spørgsmål om følelser. At elske Jesus er at følge ham, adlyde hans bud, fortælle andre om ham og praktisere kærlighed til vores medmennesker. Kærligheden til vores familie og ægtefælle vil ofte være af en helt anden karakter, som også kan implicere meget stærke følelser. Derfor tror jeg mange vil have en fornemmelse af, at de elsker deres familie mere end Jesus, fordi det er forbundet med meget stærkere følelser - men det behøver altså ikke betyde, at de ikke elsker Jesus nok.

Svag tro frelser

Til sidst spørger du om tro. For frelsen afhænger dybest set ikke af, hvor meget vi elsker Jesus. Frelsen afhænger af, at vi tror på ham. Det har ikke noget at gøre med, om vores tro er stærk - hvis vi tror på Jesus, så bliver vi frelst. Også selv om troen er nok så lille og svag. Det afgørende er ikke kvaliteten af vores tro, men hvad vi tror . Og tror vi på, at Jesus er Guds søn, død og opstået for vores synders skyld, ja, så er vi frelste.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 13.03.2012

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også