10.03.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Forfatterprofil

Hvorfor overlever religionerne?

Når jeg læser Gamaliels tale i Apostlenes Gerninger kapitel 5, hvor han siger, at tiden altid vil aflsøre om en profet er sand eller falsk, for hvis det er menneskers værk, vil det efter noget tid falde fra hinanden, ja så tænker jeg: Hvorfor er det lige at religionerne ikke er faldet fra hinanden, f.eks. islam og hinduismen. Er det fordi Muhammed først opfandt islam flere århundreder efter Jesu tid eller er det djævelens værk. Det er ikke fordi det anfægter min tro, men tanken er der, hver gang jeg læser det.

Svar:

Gamaliel var vis og agtet

Denne Gamaliel, som du henviser til – kaldet ”den Ældre” - var en højt agtet teolog og medlem af farisæernes parti. Han var leder af en rabbinerskole, hvor apostlen Paulus ”var blevet uddannet grundigt i den fædrene lov, ved Gamaliels fødder…”(Apostlenes Gerninger kapitel 22 vers 3)

Denne lærde mand var barnebarn af en af Israels mest berømte teologer , Hillel, som muligvis var en af "de ældste", som de vise mænd fra Østerland traf i Jerusalem. Han levede fra ca. 30. f. Kristus til ca 10 efter Kristus.

Gamaliel var en af de syv rabbinere som fik hædersnavnet rabban dvs. ”vor mester” modsat rabbi, der betyder ”min mester” og senere slægter har sagt om ham at ”dyder som renhed og afhold døde, sammen med ham”.

Hillel var oftere talsmand for de mildere standpunkter. Gamaliels ord havde derfor stor vægt og i sin tale fik han sagt, at Gud vil gennemføre sin vilje under alle omstændigheder. Hans formanede til besindighed og forsigtighed. Han understregede, at menneskelige påfund ville gå i opløsning, som det tidligere var set. Men det ville være meningsløst at forsøge at standse noget, som kunne være Guds værk!

Virkeligheden: Gud og afguder

Det undrer os derfor, at de hedenske religioner lever i bedste velgående for de er jo ikke Guds værk, og vi kan så spørge, om Guds sandhed alligevel ikke sejrer og om Gamaliel tog fejl? For både hinduisme og islam lever stadig.

Når vi spørger sådan, glemmer vi let, at afguderne i bibelen kaldes tomme guder og dem der følger dem ender i tomhed. (Jeremias kapitel 2 vers 5). Afgudsdyrkeren er ikke i stand til at sige til sig selv, at det er løgn alt sammen. Løgnens fader forstår at skjule løgnens bedrag, så mennesker tror løgnen ( Sammenlign Romerbrevet kapitel 1 vers 25 og vers 28 og Efeserbrevet kapitel 4 vers 17-18)

De tomme guder - og religioner - er taget i besiddelse af vældige åndsmagter, (Efeserbrevet kapitel 6 vers 12) som vil husere, indtil Filipperbrevet kapitel 2 vers 9-11 går i opfyldelse – da skal i Jesu navn alle knæ bøje sig, i himlen og på jorden og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre. Da er det slut med religionerne, men heller ikke før!

De kristnes kald

Indtil det sker er de kristnes kald tydeligt og ingen kan slippe for det og leve som en kristen. Kaldet lyder: gå ud i alverden og gør alle folkeslag til Jesu disciple uanset om de tilhører den ene eller anden religion.

Det betyder ikke, at alle bliver frelst til sidst, men at Gud Herren har sendt sin søn til verden, for at verden – det vil sige os og alle andre –skal få mulighed for at blive frelst og derved undgå at blive fordømt til sidst. Guds ord byder ikke på moderate følelser, men viser os det store valg mellem liv og død i en verden, hvor religionerne ikke falder fra hinanden før Kristus kommer !


Forfatterprofil

Lagt på nettet 10.03.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også