23.02.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Hvad ved vi om Pilatus liv?

Rigtigt eller forkert? På en israelsk hjemmeside læste jeg, at Pilatus var en tidligere slave, der i 6 eller 7 år gjorde tjeneste ved Jerusalems Tempel.Ved afslutning på sin tjeneste opnåede han frihed ved at konvertere til jødedommen. Navnet Pilate skulle betyde: søjle, dvs. en af de søjler, som bar templet. Jeg vil være Dem taknemlig for en kilde til denne udlægning.

Svar:

Det er et interressant emne. Jeg har forhørt mig rundt omkring, men jeg har ikke kunnet hverken få afkræftet eller bekræftet historien om, at Pilatus skulle have været tempel-slave. Jeg vil videregive her, hvad jeg har fået af tilbagemeldinger fra de teologer / konsulenter som jeg bruger her, med bagrund i forskning af Bibelens historie, personer, samfund, geografi m.m. Man kan naturligvis udvide undersøgelsen og måske nå frem til en klarere vurdering af dine oplysningers sandsynlighed.

Men her er hvad jeg er nået frem til.

Poul Hoffmann, forfatter skriver: ”Jeg har aldrig hørt noget af den art om Pilatus - det lyder meget apokryft.

Der findes en overlevering om, at Pilatus var en af de første hedninger, der omvendte sig til kristendommen, og at han døde som martyr. I den etiopiske kirke har han status som helgen. Det kan formodentlig have sin rigtighed i betragtning af, hvad Ny Testamente fortæller om ham.”

Peter Legarth, Professor, Dr. Teol. Fra Menighedsfakultetet skriver:

Mange legender om Pilatus

"Pilatus er omatalt i flere jødiske og kristne kilder, og legendedannelsen er omfattende. Vedrørende antikke jødiske kilder: Jeg har løseligt været igennem Josephus` og Philos beretninger om Pilaus ( I Niels Willert: "Pilaus-billedet i den antikke jødedom og kristendom", 1989) og har ikke fundet noget belæg for at antagelsen, at Pilaus skulle have været slave vd templet. Jeg ved ikke, hvor en sådan opfattelse stammer fra, men det kan naturligvis undersøges.

Under alle omstændigheder er der tale om nogle sene kilder, som vi ike kan fæste nogen lid til. De kristne kilder har også en blomstrende fantasi. I de såkaldte Pilatus-akter (altså: "Pilatus´ Gerninger") fortælles, at han blev kristen. Der er tekster, der bevidner, at han stod inde for beretningen om Jesu opstandelse, at han blev hadet af jøderne, fordi han blev kristen, så at kejseren måtte forfølge jøderne og straffe dem. Der er fortællinger om, at Pilatus led martyriet, mens andre hævder, at han begik selvmord.

Jeg kender som sagt ikke kilden til den skitserede beskrivelse af Pilatus, men i betragning af den frit voksende lehgende-dannelse vil jeg anse det for at være en særdeles upålidelig information. Fortællingen lyder som skåret ud af en god, men tendensiøs historie om Pilatus. De kristne tog Pilaus til indtægt imod jøderne, og jøderne brugte åbenbart også Pilatus og fremstillede ham som proselyt.

Beklager, at jeg ikke kan komme det nærmere."

Jeg har flere forespørgsler ude, så skulle der komme nogle svar tilbage, som indeholder tilføjelser til ovenstående, vil jeg videresende det. Hermed for et ønske om fortsat god studielyst.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 23.02.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også