30.09.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Er græshopper et symbol i Bibelen?

Jeg har undret mig over, at der står så meget om græshopper i Det Gamle Testamente. Er græshopperne ment som et symbol på os som mennesker, ligesom Jesus taler om fårene som billeder på os mennesker?

Svar:

Et meget enkelt svar på dit spørgsmål er: Nej! Der er ikke tale om en sammenligning mellem græshopper og os som mennesker. Men lad os alligevel se lidt nærmere på, hvad der menes med de der 'græshopper'.

Græshopper i Bibelen

I Bibelen finder vi græshopper nævnt godt 30 gange. Dertil kommer, at der er omtalt flere stadier af græshoppers udvikling f.eks. Joels Bog kapitel 1 vers 4: »Hvad græshoppen levnede, har bideren ædt, hvad bideren levnede, har larven ædt, hvad larven levnede, har gnaveren ædt.«.

På Gammel Testamentes tid var græshopper ofte en plage. En græshoppe var noget større, end dem vi kender i dag. Ofte samlede de sig i store sværme og indtog en mark og åd alt. De satte larver, som sørgede for, at den rest, der var tilbage, eller de nye, der var på vej til at spire frem, blev ædt. På den måde ødelagde en græshoppesværm ikke blot en mark her og nu (og dermed f.eks. en hel høst), men kunne gøre jorden ufrugtbar i længere tid.

Når en græshoppesværm samlede sig, kunne den gøre luften helt mørk. Så mange og så frygtindgydende var en græshoppeplage. Se også beskrivelsen i Ordsprogenes Bog kapitel 30 vers 27.

I Ny Testamente er græshopper omtalt som Johannes Døber's føde og som beskrivelse i Johannes' Åbenbaring (se nedenfor). Men ellers ikke nævnt.

Græshopper som straf og forbandelse

Da Gud sender de ti plager ind over Egypten, sendes græshopper som den ottende plage. Plagerne intensiveres efterhånden, og det siger noget om, hvilken vægt af plage og straf græshopper var udtryk for (se selv 2. Mosebog kapitel 10; Salme 78 vers 46 og Salme 105 vers 34). I andre tekster nævnes de i forbindelse med f.eks. forbandelse: 5. Mosebog kapitel 28 vers 38 og Dommerbogen kapitel 6 vers 5. Da Salomo indvier Israels nye tempel med bøn til Herren, beder han også om, at Gud må beskytte mod den forbandelse, græshopper er (1. Kongebog kapitel 8 vers 37).

Det tydeligste eksempel på, at Gud sender en græshoppesværm som straf, finder vi hos Joel. Profeten Joel siger til folket, at Gud vil straffe deres ulydighed (læs selv beretningen i Joels Bog kapitel 1).

Det er denne forståelse af 'græshopper', der bliver anvendt i Johannes' Åbenbaring kapitel 9. Vi møder her et domsudsagn ved den femte basun, hvor græshopper vælder frem fra røgen, som stiger op fra afgrundens brønd. Beskrivelsen af disse græshopper er voldsomme og udfolder med al tydelighed, at dommen er omfattende og hård. De har magt som skorpioner; de har udseende som heste – udrustet til krig osv. (se Åbenbaringen kapitel 9 vers 3-12). Der kan siges meget til denne beskrivelse, men sigtet er at understrege, at Gud fælder dom over dem, som ikke har Guds segl på deres pande (v4-5). De skal pine og plage, men ikke dræbe dem. Måske er der tale om specielle ondskabsmagter (dæmoner o.lign.), som Gud lader få råderum til at udføre straf over ugudelige og ulydige. At Gud straffer på denne måde og meningen hermed, finder sit tydelige indhold i græshoppers katastrofale betydningen i Gammel Testamente.

Altså er der ikke tale om nogen sammenligning mellem os (kristne) og græshopper. Beskrivelsen og dem og de katastrofale følger af græshoppers hærgen skal få os til at frygte den Gud, som har magt til at straffe og forbande ulydige og ugudelige, som ikke vil tro på Gud. Når Jesus kommer igen, og Gud fælder dom over jorden, da skal hans domsstraf være endnu værre end græshoppeplagen på Gammel Testamentes tid. Sådan lærer Ny Testamente os det.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 30.09.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også