15.06.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Er Bibelen sand?

Hvordan kan man være sikker på at Gud eksisterer, og at bibelen er rigtig? Versene med "da du endnu var foster havde jeg dig for øje, og alle dagene stod skrevet i min bog, før en eneste af dem..." (jeg tror nok det er noget i den retning) Der er mange kristne der tager disse vers til sig, og siger "det er mig Gud taler om", men er det egentlig ikke til David der bliver talt? Og hvis det er til ham, hvordan kan det så være at kristne tager det på sig, og siger at det er dem der bli´r talt om? Er det ikke at ændre på hvem modtageren er, og er dette ikke forkert?

Svar:

Først har jeg lyst til at sige, at jeg synes det er nogle rigtigt gode spørgsmål, du har. Dernæst vil jeg gerne forsøge et svar – eller måske rettere en dialog – med dig om dem. Der er nemlig spørgsmål, som der nok findes svar på, men ikke nødvendigvis bare ét som er mere rigtigt end et andet svar.

En trossag

Du spørger først: Hvordan kan man være sikker på at Gud eksisterer?

Det kan man heller ikke. Det er en trossag og i sidste ende et spørgsmål, hver enkelt menneske må komme til en afklaring på. Man kan tale om, at verden bedst giver mening, hvis man tænker sig en højere magt, som styrer alt og står bag alt. Men det er ikke noget bevis. Du kan møde mennesker, som vil fortælle dig, at de har oplevet og erfaret Gud og hans ”hånd” i deres egne liv , at naturen – både dens storhed og den sammenhæng - vidner om, at der findes en Gud, og at han er stor og god. Men i sidste ende er det en trossag for hver enkelt af os. Man kan måske sige det lidt, som Jesus gjorde, da to af Johannes’ disciple kom til ham og ville vide mere om ham. Så fik de ikke en forklaring, men en opfordring til at følge ham og selv finde ud af, hvem han var. Det kan du læse om i Johannesevangeliet kapitel 1. Det vil jeg opfordre dig til at læse.

Bibelens troværdighed

Så spørger du, om Bibelen er rigtig. Jeg går ud fra, at du mener, om den taler sandt og er til at stole på.

Man kan først sammenligne Bibelen med andre lige så gamle historiske bøger, beretninger fra den græske og romerske filosofi og historie. De originale skrifter har vi ikke i dag, men alligevel regner vi med, at den historie de beretter er rigtig – sådan som forfatteren har husket det og fortalt det. Der er ingen grund til at sætte flere spørgsmål ved Bibelens rigtighed end der er ved disse bøger. Men der er måske et andet spørgsmål, som er mindst lige så vigtigt. For man kan spørge: Om hvad taler Bibelen sandt og hvorfor skrev og fortalte de bibelske forfattere det, de gjorde? Og er det sandt?

Jeg tror, man kan sige, at de ønskede at fortælle historien om Gud, og det han har gjort. De ville fortælle om Jesus og hvad hans liv og død betyder, om hvad det vil sige at være menneske, skabt af Gud og til fællesskab med ham. Og det er den kristne tros udgangspunkt, at om dét taler Bibelen sandt, og at Gud kender vi, gennem det han har gjort, sådan som Bibelen fortæller om det.

Hvem er Bibelen skrevet til?

Og det leder mig så til dit sidste spørgsmål – nemlig hvordan kan nogle sige, at det som – som du rigtigt siger – er sagt af salmisten eller af David – kan være sagt til mig eller om mig.

Det hænger igen sammen med kristendommens forståelse af, hvad Bibelen er for en bog. Den er på den ene side – sådan som andre 2000 år gamle bøger – skrevet af mennesker dengang og afspejler deres forståelse af verden. Men vi tror også, at Bibelen er Guds måde at gøre sig kendt på – at åbenbare sig på. Vi kan altså gennem Bibelen ikke bare lære noget om, hvordan og hvad Gud gjorde, men også om, hvordan han er – til alle tider. At sådan som han kendte David – inden han blev født – sådan er ethvert menneske kendt af Gud fuldt ud. I det har mennesker fundet en tryghed og fred og en tro på, at livet –heller ikke mit eget liv – er en tilfældighed, men at jeg er villet af Gud.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 15.06.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også