22.01.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Kategori: Troen

Er det svært for rige at blive frelst?

Mit spørgsmål drejer sig om beretningen i Mattæus 19,16-30. Her står i vers 17: "han svarer ham: hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode." En - er det Gud? I v.24 er der da ikke ment alle mennesker og ikke kun rige? Og v.30 - hvad er meningen med det vers?

Svar:

Til dit første spørgsmål om, hvem den ene gode er, kan jeg svare kort: ja. Det er Gud.

Den unge mand som kommer til Jesus ser ud til at have været en meget from og religiøs mand som kendte sin bibel og den jødiske tro meget godt. Derfor har han sikkert også forstået Jesu svar umiddelbart.

Jesus svarer ham muligvis på denne måde for at henvise til at det kun er Gud selv som kan svare på det spørgsmål. Dvs. at vi må finde svaret i Guds ord, som vi bl.a. har i "budene". For jøderne var det Gammel Testamentes love.

I vers 24 siger Jesus: "det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige." Det skal forstås i sammenhæng med den samtale som er gået forud. Her er det tydeligt at den unge mand dels mener sig rig i åndelig forstand: han har holdt alle budene (v. 20) og dels er rig materiel forstand på en måde som har gjort ham afhængig af sine penge.

Mandens problem er ikke så meget at han er rig, men mere det at han mener at han gøre sig fortjent til at få evigt liv. Rigdom skal her også forstås i åndelig betydning: at han mente at have meget at byde ind med i forholdet til Gud. Dette afviser Jesus ved at stille ham det udfordrende spørgsmål om han er villig til at slippe det alt sammen for Guds skyld. Dermed afslører Jesus den unge mand som een der ikke kan fortjene sig til det evige liv gennem gode gerninger, men alene gennem troen på Guds ufortjente nåde og tilgivelse.

Dette er for mig at se hovedpointen i beretningen.

Mht. vers 30: "Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første." Så tror jeg at dette betyder at den menneskelige rangorden vi oplever her på jorden ikke skal være den samme i himlen. Her skal den største være den mindste og omvendt.


Lagt på nettet 22.01.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også