02.05.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Evigheden

Skrevet af:
Georg S. Adamsen

Kommer dyr i himlen?

Kommer dyr i himlen? Står det direkte i bibelen at de (ikke) gør? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Svar:

Bibelen svarer, så vidt jeg kan erindre, ikke på dette spørgsmål. Men ud fra den generelle forskel på dyr og mennesker, må det være rigtigt at sige, at dyr og planter dør og er væk for altid, dvs. når de er gået i forrådnelse, er de væk. Derimod er det klart ud fra Bibelen, at alle mennesker skal opstå fra gravene, når Jesus kommer igen: nogle til dom og evig fortabelse, andre til frelse og evigt liv (se f.eks. Johannesevangeliet 5,27-29). De frelste mennesker vil få evigt liv på denne forvandlede eller nyskabte jord (jf. Johannes' Åbenbaring 21,1-4). Indtil da "træller" skabningen, hele skaberværket, under forgængeligheden, dvs. alle skabninger ældes og forgår (jf. Paulus' Brev til Romerne 8,20-22).

Vi kan godt knyttes så tæt til ting og især visse dyr i denne verden, at den tanke virker hård og urimelig. Men syndefaldets følger er faktisk så omfattende og gennemgribende, at alt forgår. Kun menneskene vil blive oprejst på ny til enten evigt liv eller evig fortabelse. Den, der gennem dåben og troen er genfødt og fornyet ved Helligånden (Paulus brev til Titus 3,5) og lever i troen på Jesus Kristus, vil få lov til at leve sammen med Ham på den nyskabte jord (jf. Johannes' Åbenbaring 7,9-17).

Ud fra Esajas Bog 11,6-8 og Hoseas Bog 2,20 er det klart, at der vil være dyr på den nye jord, og at det fjendskab, som der siden syndefaldets dage har været mellem mange dyr og mennesker, vil være overvundet. Faktisk har Kristus forsonet alt med Gud (jf. Paulus' brev til Kolossenserne 1,20). Syndefaldets følger i skaberværket vil derfor være forsvundet i Paradiset på den nye jord (jf. Romerne 8,20-22). Derfor kan Esajas skrive, som han gør.

Men der er næppe tale om, at dyr, der er døde inden Jesus kommer igen, vil få en opstandelse. Derimod kan det vel tænkes, at de dyr, der lever, også vil blive forvandlet, dvs. befriet fra forgængeligheden på dommedag.

I øvrigt virker det, som om mange dyrerettighedsforkæmpere og ikke mindst en del nyreligiøse vil tillægge dyr menneskelig eller til og med guddommelig status. Det er klart ubibelsk. Bibelen opretholder et klart skel mellem dyr og mennesker og mellem Gud og mennesker, dog med Jesus Kristus som en meget vigtig undtagelse. 


Skrevet af:
Georg S. Adamsen

Lagt på nettet 02.05.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også