06.03.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Gud, Kristenlivet, Omvendelse-rel

Skrevet af:
Astrid Baun

Kan Gud tilgive når man har syndet bevidst?

Kan man blive tilgivet og frelst når man har syndet bevidst?

Svar:

Ja, man kan blive tilgivet og frelst, når man har syndet bevidst. En stor del af vore synder gør vi mere eller mindre bevidst. Når vi f. eks. bagtaler eller hidser os op, ved vi godt, at det er forkert - og gør det alligevel. Guds tilgivelse beror på, at vi vedkender os vor synd, beder om tilgivelse og modtager den. Det læser vi i Johannes´ Første brev kap. 1 v. 9-10 (s. 1122): "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed".

I Jesu lignelse om den fortabte søn (Lukasevangeliet kap. 15 v. 11-32, s. 943) fremgår det med al tydelighed, at den yngste søn handler helt bevidst i sin foragt mod faderen. Og dog står faderen og venter på at kunne tage ham i sine arme og tilgive ham. Sådan er forholdet mellem Gud og os.

Det betyder imidlertid ikke, at Gud er ligeglad med, om vi fortsætter med den synd, vi netop har fået tilgivelse for. Et eksempel på det har vi i Johannesevangeliet kap. 8 v. 11 (s. 968): Farisæerne er kommet til Jesus med en kvinde som er taget på fersk gerning i ægteskabsbrud. Anklagerne må gå bort med megen flovhed, for heller ikke de var uden synd. Da siger Jesus: "Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere." Jesus tilgiver - og han byder hende at holde op med at synde! Det betyder ikke, at hun derefter vil være syndfri. Vi har heller ingen garanti for, at hun ikke vil falde i samme synd mere. Men hun skal vide, at Jesus ønsker hun skal lade være.

Hvis du ikke gør op med den synd, du beder om tilgivelse for så ønsker du dybest set ikke Guds tilgivelse og hjælp til at leve efter Guds vilje. Omvendt tilgiver Gud enhver som oprigtigt ønsker at bryde med synden. Uanset hvor tit det er nødvendigt.


Skrevet af:
Astrid Baun

Lagt på nettet 06.03.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også