08.05.2002 12:00 Alder: 22 yrs
Kategori: Jesus
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Hvorfor fik Jesus eddike på korset?

Jeg er lærerstuderende og har religion på liniefag. Vi har talt om hvorfor det lige var eddike, jesus fik på korset. Jeg tolker det som en hån mod ham, men hvofor er der eddike, og ikke vand i nærheden?

Svar:

Jeg er ikke sikker på, at det med hånen af Jesus ligger i, at det er eddike, han bliver tilbudt, da han hænger på korset.

Uden at gå ind i en længere redegørelse om forskelle i evangeliernes beretninger om Jesu død (hvis de egentlig er til stede!), vil jeg bruge evangelisten Markus' skildring af det, du nævner i dit spørgsmål (kap. 15,33-37):

"Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« — det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Hør, han kalder på Elias.« Så løb én hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, idet han sagde: »Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned.« Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede."

Klokken er tre om eftermiddagen denne fredag, og mørket falder over landet. For at profetien fra Salme 22 skal gå i opfyldelse, råber Jesus: "Min Gud, Min Gud hvorfor har du forladt mig"? Vi hører i beskrivelsen af korsdøden, at det kun er ganske få (nogle soldater, hans mor, Johannes samt et par andre), der står tæt ved Jesu kors. Alle andre står lidt længere væk, og da de hører ordet 'Eloi', har de sandsynligvis hørt det som 'Elias' og bl.a. tænkt på, at Jesus måske forestiller sig, at sådan som Elias blev hentet i en ildvogn til himlen, sådan vil Gud nu også tage Jesus hjem til himlen. Mange har nok haft den tanke, at han taler i vildelse/fantasi pga. de smerte, som han er i. Han er jo blevet pisket, slået, har gået med træbjælken igennem byen til Golgata og har nu hængt et stykke tid på korset i stegende sol.

For at forlænge hans liv og dermed pinen og måske for at se, om Elias virkelig vil komme, så giver de ham noget at drikke. Der står ikke præcist, hvem det er, men højst sandsynlig en soldat, da han giver ham dét at drikke, som soldater og arbejdere normalt får at drikke – eddike eller måske mere korrekt oversat: sur vin. Om Jesus drikker af det eller ej, hører vi ikke præcist i evangelierne (måske på nær Johannesevangeliet 19,29-30). I hvert fald sker der i næste øjeblik, at Jesus opgiver ånden, dvs. dør!

I nogle vers tidligere hører vi også om, at Jesus får tilbudt noget at drikke (Markusevangeliet 15,23). Her gælder det vin krydret med myrra. Dette nægter han åbenlyst at drikke. Hvorfor? På Gammel Testamentes tid,som på Ny Testamentes tid, er det god skik at afhjælpe smerterne hos den, som har behov for det, når vedkommende står ansigt til ansigt med døden. Tanken er, at man kan/skal lindre smerterne, så piskeslag, stokkeslag, selve dødsmetoden ikke skal være alt for pinefuld. Altså en form for kærlighed midt i den barske situation! Når Jesus modsætter sig at drikke vin krydret med myrra, er det netop for, at han vil bære alle smerterne fuldt ud - i fuld bevidsthed. Ingen midler skal lindre det pinefulde. Hvor stort!!!

Jeg håber, at du kan følge mig i dette. Du er meget velkommen til at henvende dig igen, hvis du gerne vil have det yderligere uddybet.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 08.05.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også