04.10.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Gud, Bibelen

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Hvorfor er Israel Guds folk?

Hvordan kan det være, at Gud har valgt netop Israel som sit folk?

Svar:

Gud har ikke udvalgt Israel, fordi Israel er noget særligt, men fordi Guds kærlighed er noget særligt, og fordi Gud gennem Israel vil velsigne alle jordens slægter. Det bliver i Gammel Testamente slået fast med eftertryk, at Gud ikke udvalgte Israel, fordi dette folk udmærkede sig frem for andre folk.

Det kommer tydeligt frem i f.eks. 5 Mosebog 7,7: "Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer; for I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset, af egypterkongen Faraos magt".

Nogenlunde det samme siges i 5 Mosebog 9,4-6: "Men når Herren din Gud jager dem væk foran dig, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse; nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Det skyldes ikke din egen retfærdighed og retskaffenhed, at du kommer ind i deres land og tager det i besiddelse; nej, på grund af disse folks uretfærdighed vil Herren din Gud drive dem bort foran dig, også for at holde det løfte, Herren gav dine fædre Abraham, Isak og Jakob. Du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed, at Herren din Gud giver dig dette herlige land i eje, for du er et stivnakket folk!".

Israel har været i ørkenen og har her vendt ryggen til Gud. Folket er hårdhjertet og stivnakket og har vakt Guds vrede. Men Gud er Gud, og Gud står ved sine løfter til folket Israel. Gud førte dette folk ind i det forjættede land. Guds kærlighed er ekstraordinær og den eneste af sin art. Guds kærlighed er enestående og mageløs. Det fik selv et halsstarrigt folk lov at opleve.

Løfterne blev givet til Abraham, Isak og Jakob. Til Abraham lød det: "Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes" (1 Mosebog 12,3). Her fremgår det, at Gud udvælger sig Israel, fordi han på den måde vil velsigne jordens slægter. Gud udvælger sig ikke Israel for at velsigne blot Israel eller nogen i Israel. Men Gud udser sig dette folk, fordi han gennem dette folk vil velsigne ethvert menneske. Det er det løfte, som går i opfyldelse gennem Jesus Kristus. Gennem troen på Jesus Kristus bliver det enkelte menneske skænket den velsignelse, som var selve meningen med udvælgelsen af Israel.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 04.10.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også