21.06.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Troen, Menneskelivet
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Skal vi sælge alt for at følge Jesus?

I Markusevangeliet kapitel 10 vers 21 fortælles om en mand der spørger, hvad han skal gøre for at få evigt liv. Jesus befaler, at han udover at følge ham, skal give alt hvad han har til de fattige. Er dette ikke også en befaling til alle kristne og er det egentlig ikke det, der kræves af os for at blive frelst? Hvad vil Gud sige på dommens dag, hvis man har penge i banken som kunne være brugt til mennesker i nød?

Svar:

Tak for dit spørgsmål som rører ved det mest centrale for et menneske, nemlig hvad skal vi gøre for at blive frelst. Hele bibelen handler om dette ene, hvordan vi mennesker finder tilbage til Gud.

Ved frelses ved tro

I Apostlenes Gerninger møder vi ikke så få mennesker, der efter at have mødt budskabet om Jesus og de første Jesustroende, stiller spørgsmålet: Hvad skal vi gøre for at blive frelst. Bl.a. i kap. 16 findes en sådan beretning og Paulus og Silas svarer: »Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst.« (Apostlenes Gerninger 16,32)

Bibelens entydige vidnesbyrd er, at andet og mere kræves ikke for at blive frelst. Ganske rigtigt svarer Jesus den unge mand, at han skal sælge alt og give det til de fattige. Bemærk dog, at det var efter, at den unge mand havde påstået, at han havde opfyldt alle budene. Ikke bare dem fra pagtens tavler, men alle 613 bud i GT. Den unge mand mente altså. at han måtte kunne frelse sig selv gennem det, han gjorde. Jesu svar er dybest set et: "Ja, den der er fuldkommen kan gøre det." Det svar, sammenholdt med svaret fra ApostlenesGerninger kapitel 16 vers 32 og dette at ingen (heller ikke den unge mand) kan leve fuldkomment, understreger, at den eneste farbare og mulige vej til frelse er at tro på Jesus.

Med troen får konsekvenser og indebærer et ansvar

Til dette er der så også rigtigt at tilføje, at troen ikke blot er en forstandsmæssig stillingtagen til en person, men det er fællesskab med den levende Jesus. Det betyder også, at troen bliver synlig, at den får indflydelse på hele mit liv. Det gælder mit forhold til andre mennesker, til naturen, til penge o.s.v. Det er så her dit spørgsmål får mening. Hvordan vil Jesus forholde sig, hvis du nu har penge på kontoen og der samtidig var mennesker, de kunne have hjulpet?

Jeg formoder, at du tror på Jesus? Hvis ikke du gør det, er du ikke frelst, og du må have dit forhold til Jesus bragt på plads, inden du arbejder med det næste.

Som kristne, mennesker der tror på Jesus og er døbt til at høre ham til, skal vi først og fremmest ære Gud med vore liv. Dette skal vi bla. gøre gennem forvaltning af et dobbelt ansvar, Gud har betroet os.

Ansvar for vores eget liv

1. Vi har fået ansvar for vort eget liv, både åndeligt og legemligt. Paulus siger om dette: "Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I." (Paulus' 1. brev til Korintherne 3,17). Du har altså fået et ansvar for at "vedligeholde dit eget liv". Det betyder, at vi skal tage hånd omkring vores egen livssituation, også hvis det f.eks. indebærer en nødvendig pensionsopsparing.

Ansvar for andre mennesker

2. Vi har fået ansvar for andre mennesker (ansvar til at have omsorg). Også her gælder det, at vi har ansvar både for at give dem det bedste vi har fået, nemlig troen på Jesus, og at de ikke lider nød. Dette ansvar kan igen deles op i tre grupper, vi har ansvar for.

- 1.Vore nærmeste, d.v.s. vores familie. Det er de første, vi har ansvar for, og før vi tager os af andre, skal vi tage os af vores familie.

- 2. Dem i vores nærmeste radius. D.v.s. de mennesker, vi billedligt har lige foran vores dør. Det kunne være vores nabo, arbejdskolleger o.s.v.

- 3. Dem langt bort. Dem vi ikke kan se, i Afrika, på Balkan, Sydamerika, Odense (jeg bor i Aalborg) og hvor de nu befinder sig. Ingen af os kan magte dem alle, og skal det heller ikke. Men vi skal prioritere vores omsorg i den nævnte rækkefølge.

Hvad så, hvis der stadig er penge tilbage på kontoen? Svaret vil være afhængigt af mange faktorer. Har du bare været en gnier der har puget sammen? Har du alene tænkt på dig selv, uden omsorg for dine omgivelser? Har det været fordi du ville sikre, at du ikke økonomisk skulle blive en belastning for andre? O.s.v., o.s.v.. Samtidig må jeg sige til dig, at hvis du har brugt alle dine penge til at gøre godt med, i den tro at du så blev frelst, vil du en dag høre Jesus sige til dig: "Du mangler stadig noget."

Jeg håber, at du forstår, at jeg ikke kan give et JA eller NEJ svar, men må opfordre dig til, hvis dette er et spørgsmål der piner dit sind, at tage kontakt med en sjælesørger - en kristen, du har tillid til.


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 21.06.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også