24.02.2004 12:00 Age: 20 yrs
Category: Jesus-udv

Skal jeg bare tro på Jesus?

Hvad skal der til for at komme i himlen når man dør (andet end at tro at Jesus er Guds søn der er død for vores synder, Johannes 3.16)?

Svar:

Det svar du selv giver er faktisk rigtig nok. Der skal ikke andet til end at tro på Jesus og hans død for vores skyld. Det har du ret i. Men vi er så nødt til at spørge om hvad troen på Jesus indebærer. Hvad vil det sige at tro?

At tro på Jesus vil sige at stole på ham, at have tillid til at alt det Jesus siger er sandt og det han har gjort - hans død og opstandelse - er gjort for mig. Dette er det vigtigste indhold i troen på Jesus. Men troen er mere end det. Troen handler også om at handle efter det Jesus siger, at bøje sig under hans vilje og indrette sit liv så det tjener ham. Det hører også med.

At tro på Jesus handler altså både om at høre det Jesus siger (og stole på at det sandt) og at gøre det Jesus siger (dvs. at adlyde og tjene ham).

Og hvad er det så Jesus siger? Jo han siger fx: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig." (Johannesevangeliet kap 14 vers 6). Han siger at han er den eneste vej til himlen. Og han siger: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?" (Johannesevangeliet 11,25)

Tror du på det Jesus her siger? Hvis du svarer ja til det, ja så hører du hvad Jesus siger til dig. Og så er næste spørgsmål: Gør du så også hvad Jesus siger?

Jamen er der da noget bestemt jeg skal gøre? Nej ikke en bestemt ting, men det du skal gøre er at lade Jesus være dit personlige forbillede som du prøver at indrette dit liv og dine gøremål efter. Fx ved at spørge dig selv: Hvad mon Jesus ønsker jeg skal gøre i denne situation? Hvordan tjener jeg bedst Jesus gennem de ting jeg gør? Hvordan prioriterer jeg på en måde som ærer Jesus?

Gør du det, så er troen ikke længere bare en teoretisk ting som bor inde i dit hovede, men så bliver troen til praktisk liv og til gode gerninger.

Og så er det helt rigtigt at det mislykkes for os igen og igen. At vi aldrig lykkes at blive sådan som vi ved vi burde. Vi når aldrig målet så længe vi lever her på jorden. Men da er det vigtig at huske at det ikke er vores gerninger og vores vellykkethed som bringer os ind i himlen, men det er ham som vi tror på, nemlig Jesus. Det er ham som får os ind i himlen og derfor er det så vigtigt at vi holder os til ham, hører hvad han siger til os og gør som han viser os.

Prøv også at læse Hvornår er jeg en rigtig kristen?


Lagt på nettet 24.02.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også