28.03.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Bibelen, Troen

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Skabes troen kun ved Guds ord?

Såvidt jeg husker så skabes troen ifølge Luther ved Guds ord. Betyder dette at andre måder er udelukket? Hvordan begrundes dette i Bibelen?

Svar:

Ja, det er rigtigt, at det ifølge Luther forholder sig således, at troen skabes gennem Guds Ord. Guds Ånd skaber troen i mennesket, og Guds Ånd virker gennem det åbenbarede og forkyndte Ord. Det er gennem det forkyndte ord, at troen skabes.

Bibelsteder om Ordet og troen

Bibelbegrundelserne er bl.a. følgende tekster: "Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord" (Romerbrevet 10,17). "For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft" (1 Korinterbrev 1,18). "For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker" (Romerbrevet 1,16). "For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet" (1 Korinterbrev 1,21f). "Dette ene vil jeg have at vide af jer: Fik I Ånden ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro?" (Gal 3,2; sml. Joh 17,20).

Troen er en gave fra Gud

Anliggendet i disse tekster er bl.a. at slå fast, at det ord, der skaber tro, kommer udefra til mennesket. Mennesket strammer sig ikke op til at tro. Mennesket tager sig ikke sammen til at tro, men troen er en gave, virket af Gud selv. Og ordet er det middel, hvormed Gud "udefra" skaber og skænker troen. Dette ord møder mennesket som lov og evangelium. Ordet møder mennesket som dom og nåde.

Gud virker gennem sit ord. Drama, løbesedler etc. kan virke, men netop som redskaber for ordet, ikke løsrevet fra ordet.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 28.03.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også