05.06.2014 15:17 Age: 10 yrs
Category: jn-svar
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Kan jeg omvende mig igen?

Bibelen beskriver Salomon som en retfærdig mand, men i slutningen af hans liv læser vi, at han tilbad fremmede guder. Mistede Salomon sin frelse? Kan man omvende sig og få tilgivelse hvis man vender sig så langt fra Gud? Eller er det et bevis på at man aldrig har kendt Gud?

Jeg har elsket Herren, men jeg har før vendt mig fra ham. Er det muligt at vende tilbage på trods af meget store synder eller betyder det at man aldrig rigtig har kendt Gud og at alt hvad man har troet blot har været indbildsk og falskt?


Svar:

Du har stillet tre spørgsmål:

1) Mistede Salomo sin frelse?

Bibelteksten oplyser ikke, om Salomo omvendte sig til sidst fra sin afgudsdyrkelse. Det kan vi håbe, men ikke vide noget om. Så der er mulighed for, at Salomo mistede sin frelse.

2) Kan man omvende sig og få tilgivelse, hvis man vender sig så langt fra Gud?

Ja det kan man. Jesus siger meget klart, at al synd og bespottelse skal tilgives mennesker (Mattæus-evangeliet kapitel 12, vers 31, første halvdel af verset), og flere steder i det gamle Testamente læser vi, at Israels folk omvendte sig efter afgudsdyrkelse og fik tilgivelse.

Frelste igen

I Dommerbogen kapitel 2, vers 6 til 23 er der en oversigt over hele dette dramatiske forløb i Dommertiden. I Dommerbogen kapitel 10, vers 6 til 16 læser vi, at israelitterne på et tidspunkt var kommet så langt ud, at Herren ikke vil frelse dem mere, men så siger de til ham: ”Vi har syndet. Gør med os, hvad du vil, blot du redder os nu”. Derefter fjernede de alle fremmede guder og dyrkede Herren. Og så står der: ”Da kunne han ikke længere bære, at Israel led nød”. Og derefter frelste han dem endnu en gang. Noget lignende ser vi også gennem resten af Israels historie. Selv da de blev straffet med bortførelse til Babylon, blev en rest ført tilbage (Jeremias’ bog, kapitel 29, vers 1 til 14).

Vend tilbage

Gennem profeten Hoseas siger Gud endnu stærkere, at den frafaldne kan omvende sig og blive frelst. Han siger: ”Jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde” (Hoseas’ bog, kapitel 14, vers 5). Og tilsvarende siger han gennem profeten Jeremias: ”Vend tilbage, I frafaldne sønner, siger Herren, for det er mig, der er jeres herre” (Jeremias- bog, kapitel 3, vers 14, første halvdel af verset). Lidt længere fremme i samme kapitel, vers 22, siger han: ”Vend tilbage, I frafaldne sønner, så vil jeg helbrede jeres frafald”.

Aldrig vist bort

Og Jesus siger meget klart i Johannes-evangeliet, kapitel 6, vers 37, sidste halvdel af verset: ”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort”.

Der er en kun én synd, som der er ikke er tilgivelse for, og det er synd mod Helligånden, og denne synd består i, at man livet ud helt til sit sidste åndedrag afviser den hjælp og frelse, som Jesus vil give os.

Så ja, det er muligt at vende tilbage på trods af meget store synder. Tænk på apostlen Peter, som fornægtede Jesus tre gange (Johannes-evangeliet, kapitel 18, vers 15 til 27), men omvendte sig og fik tilgivelse (Johannes-evangeliet, kapitel 21, vers 15 til 19).

3) Et frafald betyder hverken, at man aldrig har kendt Gud, eller, at alt, hvad man har troet, var indbildt og falsk. Netop Salomo, som du spurgte om, faldt fra på trods af, at han tidligere havde en ægte tro.

Du er elsket

Det korte af det lange er, at du er elsket og velkommen hos Jesus, selv om har store synder på samvittigheden, endog selv om du har frafaldets synd på samvittigheden. Han venter på dig med åbne arme. Han vil tilgive dig og rense dig fra alle synder. Og han vil selv hjælpe dig i hverdagens troskamp, hvor troen på Jesus og trangen til ulydighed strides inde i dig, som i ethvert troende menneske.

Jesus har med bønnen Fadervor lært os at bede om tilgivelse hver eneste dag, fordi han ved, at vi aldrig bliver fuldkomne i denne verden og derfor behøver denne tilgivelse. Hold dig nær til Jesus bed til ham hver dag! Bed ham give dig kærlighed til hans gode vilje og had til synden! Bed ham bevare dig i troen og bed ham give dig vækst i troen, så du slår dybere og dybere rødder i ham! Stol på hans tilgivelse og hjælp i alle ting!

Paulus skriver, at han har den tillid til Gud, at ”han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag (Paulus’ brev til filipperne, kapitel 1, vers 6).

Jeg håber, at dette er dig til hjælp. Ellers må du skrive igen.

kærlig hilsen


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 05.06.2014

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også