24.05.2016 13:13 Age: 8 yrs
Category: jn-svar
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Kan jeg gå til alters i Folkekirken

Jeg har flere holdninger, som ikke passer sammen med hvad folkekirken praktiserer og lærer - f.eks. vielse af homoseksuelle, kvindelige præster og prædestinationslæren. Kan jeg, uden andet alternativ, stadig modtage nadveren i folkekirken med god samvittighed eller er nadveren udelukket for mig?


Svar:

Grundlaget for at gå til nadver i folkekirken er ikke, at man har en bestemt teologi, men at man erkender, at man behøver Jesus som frelser fra synd og død. At du står fast på kirkens klassiske standpunkter mht. kvindelige præster og vielse af homoseksuelle er bestemt ingen hindring for at gå til nadver i folkekirken. Hvad du mener om prædestinationen (forudbestemmelse), kan jeg ikke læse ud af dit spørgsmål, men det har intet med deltagelsen i nadveren at gøre.

Folkekirken har en gammel salme, som i århundreder har været brugt som forberedelsessalme til nadveren. Den hedder ”Jesus Kristus er til stede” og er nummer 461 i den nuværende salmebog.

Jeg citerer her nogle vers:

Men før gaven vi tør tage,
må vort hjerte vi ransage;
thi hvor hid uværdigt går,
døden her for livet får.

Først skal vi Gud Fader prise
for den dyre Himmel-spise;
thi sin Søn til kors og død
gav han for, hvad vi forbrød.

Så til hjerte ret os tage,
at Guds bord er for den svage,
som af synden trykkes ned,
og som selv ej trøst sig ved.

Selv han siger: Kom, du arme,
thi nu vil jeg mig forbarme;
er du karsk, da lad det stå,
at ej ilde det skal gå!

Kan du selv afhjælpe nøden,
hvorfor gik jeg da i døden?
Kan du nå det uden mig,
gælder dette bord ej dig.

Tror du ret af hjertegrunden
og bekender det med munden,
da er du beredt helt vel,
da får føde her din sjæl.

Denne salme skildrer to forudsætninger for at gå til nadver. Den ene er, at man priser Gud for, at han i nadveren giver os Jesus Kristus, som gik i døden for os. Den anden er, at man gør sig klart, at man ikke kan undvære Jesus som frelser.

I Luthers lille Katekismus er det endnu enklere: ”Men virkelig værdig og godt beredt er den, som tror disse ord: ”’Givet og udgydt for jer til syndernes forladelse."

I nadveren er vi helt inde ved kernen, nemlig det, som bestemmer vor evige skæbne. Stoler vi på, at vi kan frelse os selv, eller på, at vi behøver Jesus som frelser og Herre? Det er alternativerne, og enhver, som erkender sit behov for Jesus Kristus, kan gå til nadver i folkekirken.

Jeg håber, at dette er tilstrækkeligt. Ellers må du spørge igen.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 24.05.2016

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også