16.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Kirken, Kristenlivet

Skrevet af:
Brian Christensen

Kan alle få tungetale?

Kan alle få tungetalen til egen opbyggelse og er det rigtig at bede om at få tungetale?

Svar:

Til fælles gavn

Om Åndsgaverne til menigheden skriver Paulus (1. korintherbrev kapitel 12 vers 7) at de gives til fælles gavn. Selvom vi måske opfatter de mennesker som har fået nådegaver, som særligt udvalgte og betydningsfulde, så er nådegaver givet for at tjene andre. De gives til gavn for menigheden.

Når man kan udfylde en opgave/en plads i menigheden, så er det naturligvis også til glæde for én selv. Det giver en oplevelse af værdi og det har reelt en stor værdi at vi har forskellige ting at bidrage med i fællesskabet. Paulus lægger vægt på, at når tungetale tales i menigheden, så skal der være én som kan udlægge det. Ellers skaber det uorden og forvirring.

Gaver - kan vi bede om, men ikke gøre krav på

Personligt kan tungetale være til opbyggelse (1. korintherbrev kapitel 14 vers 4) og det er en gave som alle kan bede om at få. Men som alle andre nådegaver er det en gave, som man ikke kan gøre krav på eller regne med at få. Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 14 vers 1-3 at vi skal stræbe efter åndsgaver (dvs. bede om dem) og det er netop ved at søge Gud og lægge sit liv frem for ham, at vi åbner os for Åndens gaver. Der er for mig heller ingen tvivl om at en menighed, der frimodigt og tålmodigt beder om åndens gaver vil opleve at Gud hører bønnerne. Så må man være åben overfor, hvordan han hører bønnen - for han giver os jo det, vi har mest brug for.


Skrevet af:
Brian Christensen

Lagt på nettet 16.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også