20.01.2010 12:00 Age: 14 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvorfor tro på Paulus?

Hvordan kan det være at så mange ser op til Paulus, som en der kan frelse hele menneskeheden? Således som jeg læser Ny Testemente, så var det Paulus, som konstruerede kristendommen og så vidt jeg har læst var Paulus´ breve de første, som blev skrevet af bøgerne i Ny Testemente. Paulus havde kun lidt kendskab til evangelisternes Jesus. Han havde aldrig mødt Jesus (den oplevelse han havde på vej til Damaskus er kun hans egne ord) og evangelierne var ikke skrevet dengang Paulus skrev sine breve. Paulus modarbejdede Jesu lære - også apostlene Jacobs, Peters og de andres. Var det måske en anden Jesus Kristus, som Paulus prædikede? 2. Korint kapitel 11: v4 I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod. v5 Jeg mener nemlig ikke at stå tilbage for disse overapostle, v13 De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. v14 Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. V15 Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste. Hvordan kunne Paulus tillade sig at skrive således om apostlene?

Svar:

Lad os begynde med det sidste, du skriver. Du citerer her Paulus, der forsvarer sig imod nogle, der giver sig ud for at være Kristi apostle (men ifølge Paulus ikke er det). Du spørger så hvordan Paulus kunne tillade sig at skrive sådan om apostlene. Dit spørgsmål lyder på mig, som om du forbinder disse falske apostle med dem, vi normalt kalder apostle, altså de 12. Det er vist her, problemet ligger.

De 12 disciple

Paulus henviser absolut ikke til nogen af de 12 – men netop til nogle falske apostle. Paulus anerkendte klart de 12 – ligesom de også anerkendte ham (efter en ganske forståelig tøven i begyndelsen: kunne man nu stole på hans omvendelse?).

Et eksempel: ”..og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Det har også vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer — men det gør de jo også med de øvrige skrifter — til deres eget fordærv.” 2. Pet 3,15 – 17.

<h3paulus h3="" anerkendt<="" bliver="">Apostlen Peter anerkender her klart Paulus´ breve – og fortæller samtidig at nogle fordrejer og misbruger dem. Paulus skriver ofte tung og detaljeret teologi, og det kan være svært at forstå. Men at det er sand teologi, anfægter ingen af Bibelens forfattere. Ej heller anfægtede de første kristne kirker dette. Der var stridigheder om dette som om alt muligt andet – men den store hovedstrøm i kirkerne havde aldrig tvivl om Paulus´ autoritet. Det er faktisk et ret nyt fænomen i kirkehistorien.</h3paulus>

Ikke tvivl om Paulus

Paulus selv måtte kæmpe med at andre vandreprædikanter forkyndte et andet budskab end ham selv – det er det, der henvises til i det stykke, du citerer. Men da først kirkerne skulle til at samle deres viden og skabe enhed i troen, var der ikke tvivl omkring Paulus.

Så billedet med at Paulus skabte en anden udgave af kristendommen end Jesus og apostlene, finder ikke støtte hverken i Bibelen eller de første kirker.

Du har ret i, at så vidt vi kan regne os frem til, har noget af det første offentligt tilgængelige om kristendommen på skrift været Paulus´ breve. Det tog lidt længere tid at få skrevet evangelierne. Men Paulus har kendt en del til dem – lad os bare tage et eksempel, der også viser Paulus' selvbillede: ”Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig; for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves;” 1. Kor 15,3–10.

Paulus og Lukas

Paulus henviser til hvad de første kristne har overleveret. Det samme gør fx Lukas, der har skrevet sit evangelium som en journalist på baggrund af mange andres udsagn. Så mht. hvor tæt man har været på den fysiske Jesus, så er fx Lukas og Paulus nok ret ens stillet.

Paulus kan beskrive sig selv som den ringeste af apostlene. Men det går IKKE på hans viden og teologi – det går alene på hans fortid, hvor han skammer sig over at have forfulgt de kristne.

Systematisk teologi

For mig at se har Paulus ikke ”konstrueret” kristendommen. Hvis han havde lært og forkyndt noget andet end den oprindelige kristendom, skulle nogle af de 12 nok have talt og skrevet imod ham. Men hvor de nævner ham er det positiv omtale. De første apostle (de 12) fik den særlige opgave at være øjenvidner og fortælle dette videre. Derefter bragte Gud andre spillere på banen, fx Lukas og Markus, der samlede stof til evangelier. Og Paulus, der fik en ganske særlig kaldelse og så Jesus face to face og dermed blev den sidste egentlige apostel (andre kan også kaldes apostle). Han fik den særlige opgave at nedskrive kristendommen i den systematiske teologiske form. Ikke i modsætning til fx evangelierne, men som en uddybning af dem. Tilsammen viser det os den sande kristendom.

Læser man i Jesu egne ord i evangelierne, finder jeg ikke modsætninger til det, der står i Paulus´ breve. Der er behandlet mange flere konkrete emner i brevene, men de emner, der behandles begge steder, stemmer overens. Så jeg er ganske tryg ved at bruge Paulus til at forstå, hvad der er sand kristendom.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 20.01.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også