25.06.2008 12:00 Age: 16 yrs
Forfatterprofil

Hvorfor tog Gud ikke imod Kains offer?

Hvordan kan det være, at Gud ikke så til Kain og hans offergave? (Første Mosebog 4,5)

Svar:

I hele Første Mosebog 4 ser vi de dystre spor af syndens magt og virkninger i menneskeslægten – den første undtagelse fra dette mønster var den retfærdige Abel, den ene af Adams og Evas første sønner, som blev fårehyrde - den anden søn, Kain, blev agerdyrker og brodermorder.

De to brødre ofrede begge to til Herren. Kain bragte en offergave af de afgrøder, han havde høstet, mens Abel bragte en offergave af det bedste hans hjord kunne præstere. I den gamle oversættelse (før 1992 ) står der, at Herren så til Abels offergave, men ikke til Kains offergave. I den nuværende oversættelse af Bibelen står, at Herren tog imod Abels offergave, men modsat ikke tog imod Kains.

Hvorfor og hvorfor ikke?

Det var i hvert fald ikke noget med at den ene af brødrene var agerdyrker, mens den anden var hyrde. Det vidner Hebræerbrevet 11,4 om: "I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig; det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død."

Der er et par andre steder i Det Nye Testamente, som er med til at kaste lys over dette. I Matthæusevangeliet 23,35 taler Jesus om den retfærdige Abels blod. Et andet sted (Første Johannesbrev 3,12) læser vi, at Kain slog Abel ihjel, fordi Kains gerninger var onde, mens Abels var retfærdige. Det ser af Kains frygtelige nag og vrede, som førte til, at han dræbte sin bror. På grund af dette onde sindelag hos Kain kunne Herren ikke tage mod hans offergave

Det var ikke det Abel ofrede, som gjorde, at Herren tog imod (så til) hans offergave, men hans tro. Kains baggrund må have været vantro eller ligegyldighed – de to forhold, som særligt har præget menneskeslægtens forhold til Gud og til medmennesket siden uddrivelsen af Edens have, som det prægede Kains liv både før og efter brodermordet.

Af Kains skæbne bør vi lære at bede med ordene fra Salme 139,23-24: "Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!"


Forfatterprofil

Lagt på nettet 25.06.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også