02.04.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Kristenlivet
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Hvordan tager jeg Jesus mere alvorlig?

Jeg synes at mit kristne liv er begyndt at gå lidt i stykker. Jeg læser i en andagtsbog og beder hver aften, men det ender med, at jeg falder i søvn, mens jeg beder. Jeg vil gerne have hjælp til hvordan jeg kan tage det med Jesus/Gud mere alvorlig.

Svar:

Jeg synes, det er flot, at du tør stille dit spørgsmål. Mange andre har det ligesom dig, selvom det selvfølgelig ikke i sig selv er en hjælp at vide det!

Som jeg læser dit spørgmsål, spørger du egentlig efter to ting: 1) En hjælp til at få system i det at holde andagt og 2) en hjælp til at tage det med Jesus/Gud mere alvorligt.

For det første er det for mange en kamp at få styr på det at holde andagt. En hjælp til at få mere ud af at læse i Bibelen eller en andagtsbog kan være at gøre det på et tidspunkt, hvor du ikke er så søvnig. Prøv at afsætte lidt tid fx inden du læser lektier om eftermiddagen eller lige efter aftensmad eller et tidspunkt, som du ved, vil være forholdsvis enkelt at få fastlagt hver dag. Hvis du også gør det et bestemt sted, kan det være lettere at koncentrere sig om det, det nu skal handle om: læse og bede.

En hjælp til at gøre bønnen konkret og nærværende kan også være at bruge en bedeliste. Enten en, der er skrevet af andre - spørg dine ledere, hvis du er med i en kristen ungdomsklub el.lign. - eller du kan lave en liste selv, hvor du skriver de ting op, som du gerne vil huske at bede for.

En hjælp til at tage det med Gud og Jesus mere alvorligt hænger måske sammen med det at holde andagt. Men mange af os bruger det at få holdt andagt som et måleinstrument på, hvordan vi har det i forhold til Jesus. Det kan jo være rigtigt, men vi skal passe på, at det at holde andagt ikke bliver til noget vi gør, fordi vi så bliver bedre kristne af det.

Men du kan jo begynde med at spørge dig selv om, hvad det er, du skal bruge Jesus til. Hvis du ikke kan komme i tanke om det, tror jeg, du skal begynde at bede Gud om, at han vil vise dig din synd. Prøv at lægge særligt mærke til, når du i prædikener hører om, hvad synd er. Hvis du kommer til at se mere af din synd, får du også brug for Jesus.

Og endelig kan du spørge dig selv om, hvordan dit liv ville være uden Jesus. Kan du forestille dig et sådant liv? Hvis du ikke kan det, skal du bare fortsætte med at møde Jesus der, hvor han er: I nadveren, i forkyndelsen, i fællesskabet med andre kristne og når du selv holder andagt ved at læse i en andagtsbog eller Bibelen og bede. Så vil han også selv komme og møde dig - det har han lovet.

Guds velsignelse over dit liv!


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 02.04.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også