29.07.2013 12:00 Age: 11 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvordan kan jeg vide, jeg taler med Gud?

Hvordan vi kan vide, at det er Gud eller Jesus, vi taler med og ikke en dæmon, som udgiver sig for disse?

Svar:

Det er et vigtigt spørgsmål. Guds modstander – der ofte kaldes Satan – prøver desværre at efterligne Gud for at prøve at narre mennesker bort fra Gud. Så derfor er det vigtigt at kunne kende forskel.

Når vi beder til Gud, kan det ske, at vi oplever, at Gud svarer – og her bliver det relevant at spørge sig selv: "Er det nu også Gud?" For der er desværre andre muligheder. Det kan være vores eget sind, der laver et "svar" fra Gud. Ubevidst kan vores tanker og følelser give os den oplevelse, at Gud svarer os. Indtagelse af visse stoffer kan give samme virkning. Det kan også være onde åndsmagter, der prøver at lade som om, de er Gud. Og endelig kan det jo naturligvis være Gud, der svarer.

Hvordan kende forskel?

Lad os begynde med det, der er helt sikkert: Gud og Guds vilje kender vi først og fremmest fra Bibelen. Her står det sort på hvidt – helt uafhængigt af mine følelser og tanker og oplevelser. Det er trygt, det er til at stole på. Så når jeg i min bøn henvender mig til Gud, sådan som jeg kender ham fra Bibelen, så kan jeg være trygt ved, at jeg henvender mig til den rigtige! Den Gud, der i Bibelen har vist, hvordan han er – som den himmelske Far, som Jesus og som Helligånden. Denne Gud kan jeg trygt tale til.

Men når jeg så synes, at jeg får et svar?

Lad mig begynde med at sige, at vi oftest ikke får et svar. I langt det meste bøn foregår det sådan, at vi siger noget til Gud. Og det er så det. Nogle gange giver det en følelse af ro eller fred eller glæde. Eller vi oplever, at Gud minder os om et menneske, vi særligt skal tænke på, eller om andre ting, vi egentlig godt ved. Men det er meget sjældent, at vi oplever et direkte svar tilbage i form af for eksempel en stemme eller en besked. Men det kan ske. Og når det sker, så kommer spørgsmålet: er det nu også fra Gud, eller er det mit sind, der spiller mig et puds – eller er det onde åndsmagter, der vil snyde mig?

Det er ikke altid let at skelne. En tommelfinger-regel kan være: hvis du ikke er sikker på, at det er fra Gud, så lad være med at høre efter det. Hvis Gud gerne vil meddele dig noget vigtigt, så ?nder han andre måder at gøre det på.

En anden god regel er: spørg dig selv, om det her ligner den Gud, vi kender fra Bibelen. Hvis for eksempel stemmen prøver at få dig til at gøre noget, som Gud ifølge Bibelen ikke kan lide - så er stemmen ikke fra Gud.

En tredje god regel er: hvis man har problemer med at være sikker på, at det er Gud, man har forbindelse med, kan man snakke med en erfaren kristen. Her kan man dele mange ?ere detaljer, end man kan i en brevkasse og her kan man bede sammen og også på den måde få hjælp.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 29.07.2013

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også