19.01.2005 12:00 Age: 19 yrs
Forfatterprofil

Hvad er Indre Mission?

Mit spørgsmål er egentlig rimelig simpel. Jeg har i noget tid studeret "bevægelsen" Indre Mission, da jeg har noget familie som er født og opvokset i denne bevægelse. Jeg vil gerne vide, hvad det centrale er i Indre Mission? Hvad gør dem forskellige fra alm. kristne? Og hvad er deres budskab? Altså hvad vil de forkynde? Jeg spørger alene fordi jeg er nysgerrig og gerne vil vide mere om dette.

Svar:

Da du har studeret bevægelsen og har familie, der kommer i Indre Mission, så er dette svar muligvis for simpelt. Men da du spørger så bredt, er det vanskeligt at vide, hvad du mere præcist har brug for at vide. Derfor må du endelig vende tilbage, hvis dette er utilstrækkeligt.

IM - en lægmandsforening

Indre Mission er en forening, der arbejder med forkyndelse og evangelisering i Danmark på samme bekendelsesgrundlag som den evangelisk-lutherske kirke, kaldet folkekirken. Man kalder det for en lægmandsforening, da der ikke er en gejstlig ledelse og der drives et forkyndende arbejde, med ansatte missionærer/forkyndere der ikke er ordinerede præster. Det har altid været tænkt som et supplement til kirkens forkyndelse. Det centrale er at forkynde budskabet om Jesus Kristus til frelse, og i den forstand må vi kalde folk i Indre Mission, for "helt almindelige kristne". Indre Missions egen identitetsforståelse er også tæt knyttet til vores folkekirke og foreningens fulde navn er "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark".

IMs identitet:

Jeg citerer her fra www.indremission.dk:

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Damnark stiftedes den 13. september 1861 på Sjælland i Stenlille af præster og lægfolk. I lovende udtrykkes den fælles vision: på evangelisk-luthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekrikens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund. Det fornemmes tydeligt, at der er tale om gamle formuleringer, men som definition på grundlag og målsætning står de gamle ord fortsat ved magt. Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse baseret på en evangelist-luthersk kristendomsforståelse. (citat slut)

IM afhængig af lokale ressourcer

Indre Missions arbejde kan have meget forskellige udtryk efter hvor henne i landet man kommer, og det er meget præget af de lokale menneskelige ressourcer. Derfor vil man nogle steder møde Indre Mission som et mere stille forum, med forholdsvis tradtionelle møder - andre steder vil man møde Indre Mission som en meget ressource-stærk lokalforening med mange forskelligartede arrangementer og med eksperimenterende mødeformer. Men formålet er altid at skabe lokale fællesskaber, hvor man kan blive opbygget i troen, og hvor man kan være en del af et lokalt missionsarbejde. Børnearbejde har altid været et "hjertebarn" for Indre Mission, og det er Indre Mission der står bag "Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler". Jeg vil anbefale dig at surfe lidt rundt på Indre Missions hjemmeside, og studere de mange forskellige arbejdsgrene som musikarbjede, teen- og ungdomsarbejde, seniorarbejde, ægteskabskurser, bibelcamings, bibelkurser, bibelskole, bogforlags-virksomhed og meget meget mere.

Desuden har vi et par konkrete spørgsmål angående Indre Mission i vores svararkiv. Jeg giver dig her links til dem.

Hvad er forskellen mellem Indre Mission og Grundtvigianere?

Hvad er forskellen på LM og IM?


Forfatterprofil

Lagt på nettet 19.01.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også