03.04.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Kirken

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvad er forskellen på IM og grundtvigianere?

Hvad er forskellen på Indre Mission og den Grundtvigianske tro? Grunden til jeg gerne vil vide det er at jeg ikke hvilken af de to grupper jeg hører til!!

Svar:

Du spørger om forskellen på Indre Missions tro og grundtvigiansk tro. Det spørgsmål kan jeg kun besvare ved at gå lidt tilbage i historien.

I 1800-tallets begyndelse skete der det, at en række mennesker i Danmark kom til levende kristen tro i en voksen alder. Een af dem var Grundtvig, der i modsætning til mange præster i samtiden troede på det kristne evangelium efter Bibelen og kirkens trosbekendelse. En tilsvarende omvendelse oplevede mange andre i landet dengang, men det var ikke dem alle, der var enige med Grundtvig. Grundtvig var - foruden at være en troende kristen - også meget nationalt-kulturelt interesseret. Han ville bygge højskoler og præge politikken. I kirken satte han trosbekendelsen meget højt, og mente at den - snarere end Bibelen - var kirkens grundvold.

Selvom Grundtvig altid selv var en flittig bibellæser satte han dog trosbekendelsen højest. Sådan havde Luther ikke gjort, og derfor var der en del præster og andre mennesker i vækkelsen, der ikke kunne være enige med Grundtvig. For dem var Bibelen kirkens grundvold - og de ville først og fremmest forkynde dens budskab.

Grundtvig mente også at der skulle være større frihed i landet, og indenfor kirken, til at mene forskellige ting - det var ikke alle enige i. Nogle ville fastholde det gamle princip med at folkekirken bygger på fuld troskab mod den lutherske lære. Således delte den oprindelige vækkelsesbevægelse sig i to grupper: En gruppe fulgte Grundtvig og blev grundtvigianere. En anden fulgte ham ikke, og blev kaldt "lutherske" eller "pietistiske". Denne gruppe blev siden til Indre Mission.

Forskellen på de to grupper handler egentlig slet ikke om tro - for man bekender den samme tro på Gud Fader, Jesus og Helligånden. Forskellen kommer ind på andre punkter: Hvor meget vægt skal man lægge på det nationale og kulturelle ? I grundtvigske forsamlingshuse lagde man meget vægt på dette, men det gør man ikke i IMs arbejde, hvor man overlader det til den enkeltes egen afgørelse, hvor meget man vil engagere sig i dette.

Forskellen kommer også ind i synet på folkekirkens rummelighed, hvor grundtvigianere går ind for stor bredde og rummelighed i kirken, mens IM går ind for at kirken skal bevares på Bibelen og luthersk grund, så den kan give en klar og tydelig besked til det danske folk.

Forskellen på grundtvigianere og Indre Mission handler altså ikke så meget om tro, som om nogle af de følger, troen har i hverdagen. Derfor har de to grupper også altid fint kunne gå til de samme gudstjenester og arbejde sammen i folkekirken - kun når det handler om de nævnte praktisk-kirkelige spørgsmål deles vandene.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 03.04.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også